VCZ in Zuidwolde van vers bestuursbloed voorzien

Vergadering van VCZ.
Foto: Eigen foto

Zuidwolde – Voor alles moet een eerste keer zijn. Zo ook voor het bestuur van volleybalvereniging VCZ Zuidwolde. Dinsdag hield VCZ de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar zoals met zoveel evenementen kon dit niet op de normale wijze doorgang vinden vanwege Covid19. Het was voor het eerst een online-ledenvergadering.

Ieder jaar wil de vereniging laten horen hoe en waarom zij het afgelopen jaar op de gelopen weg op deze manier hebben gefunctioneerd, maar gunnen ook zeker de leden de mond om mee te praten over de bevindingen en eventuele aanbevelingen te doen welke dan weer meegenomen worden voor het volgende jaar, volgens het motto ‘voor en door leden’.

Het bestuur liet zich echter niet uit het veld slaan en bereidde een online evenement voor waarin alle leden en/of ouders van leden zich konden aanmelden en meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging. Stipt 19.30 uur werd de vergadering geopend en was ongeveer een kwart van de leden actief ingelogd. Een actieve vergadering volgde met mooie inbreng van leden.

Bestuurswisseling

Als voorlaatste agendapunt was er een bestuurswisseling. Voorzitter Jan de Vries had aangegeven zich na de uitgediende termijn niet herkiesbaar te stellen voor het volgende jaar. Twee oudgedienden, Jetta Boer en Theresia Onvlee, hadden afgelopen jaar al een besluit genomen met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen, echter ook hier nam Corona de regie over. De dames hebben alsnog hun prestaties ingezet om samen met andere vrijwilligers het buitenvolleybal, wat nog wel mogelijk was, in goede banen te leiden.

Boer en Onvlee namen afscheid, na vele jaren trouwe bestuursleden te zijn geweest. Het bestuur heeft gemeend hen beide als VCZ-er van het jaar te benoemen en bedankte hen met een oorkonde en een mooi boeket.

Met het afscheid nemen van deze 3 bestuursleden was er uiteraard een ander probleem, wat ook een maatschappelijk probleem blijkt te zijn: dat nieuwe vrijwilligers op moeten staan om de vereniging draaiende te houden. Naast een vacante functie bleef Femke van Goor als enig bestuurslid over. Groot is dan ook de dankbaarheid dat, voordat het afscheid er was, er inmiddels 5 nieuwe bestuursleden zijn opgestaan om het stokje over te nemen. Jacquelien van ’t Zand, Margaret Makaske, Muriel Daal, Ruben Schutte en Wendy Lemstra gaan zich samen met Femke van Goor de komende jaren als compleet bestuur inzetten voor deze bloeiende vereniging. De ledenvergadering heeft het afscheidnemende en nieuwe bestuur met een digitaal applaus uitgezwaaid/verwelkomd.

Reacties