Josee Gehrke voorzitter commissie VNG

Josee Gehrke, griffier van gemeente De Wolden is benoemd als voorzitter van de commissie van Raadsleden & Griffiers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Rol

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de rol en positie van de gemeenteraad hierbij versterken. Griffier Josee Gehrke: “De VNG is actief op diverse thema’s zoals de decentralisaties in het sociaal domein, regionale samenwerking en de financien. Het is van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers daarbij wordt meegenomen. Ook bij de voorbereiding op nieuwe taken zoals de Omgevingswet is het belangrijk om aandacht te schenken aan de rol van de gemeenteraad. De nieuwe commissie voor Raadsleden & Griffiers is er niet alleen is om het bestuur en de vakcommissies van de VNG te adviseren. De nieuwe commissie moet ook zelf haar agenda willen bepalen.”

Veel animo

De 11 raadsleden en 9 griffiers van de nieuwe commissie zijn maandag 30 november door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG benoemd. Voor de commissie was zeer veel animo. Meer dan 100 raadsleden en griffiers hadden zich kandidaat gesteld voor de twintig plekken die de nieuwe commissie te bieden had.

Reacties