Anser buren zijn er druk mee

Foto: www.burendag.nl

De Burendag wordt in Ansen aangegrepen om een nieuw wandelpad aan te leggen. Het komt in het verlengde van het Boermarkepad langs het dorpshuis, richting de es naar de Grote Esweg. Vrijdagmorgen is er al begonnen met graafwerkzaamheden.

burendag2

In het verlengde van de nieuw aangelegde weg naar de Bastogne en de nieuwe woningen, tot aan de Grote Esweg, gaan de Anser buren een 2 meter breed wandelpad/ minder-validenpad aanleggen. Het pad wordt gemaakt met halfverharding, net zoals het dit jaar aangelegde fietspad aan de Kloosterstraat in Ruinen. Het pad wordt ongeveer 230 meter lang. Een mooi pad voor wandelaars, b.v. de bewoners van de Berkenhof. Maar de Boermarkeweg blijft ook gewoon beschikbaar voor fietsers en overig verkeer, want de breedte is overal minimaal 5 meter. Ook voor ruiters blijft er voldoende ruimte over.

De gemeente heeft een mooi bedrag aan subsidie verleend in het kader van ‘initiatiefrijk De Wolden’. Er is geld voor het pad en ook voor een informatiebord over o.a. ‘de Boermarke’ en voor een bankje met zicht op de mooie Es. Het Oranjefonds heeft geld beschikbaar gesteld in het kader van ‘Burendag’. Zowel Dorpsbelangen Ansen als dorpshuis ‘Bastogne’ heeft hiervoor subsidie aangevraagd en verkregen. Bastogne biedt alle medewerkers een barbecue aan om de dag feestelijk mee af te sluiten.

burendag3

Reacties