Toekomst De Boerhoorn

De Boerhoorn.
Foto: MJ Jonkers
Inwoners van Zuidwolde zijn op 5 oktober van harte welkom op één van de twee informatiebijeenkomsten over de toekomst van ontmoetingscentrum De Boerhoorn.
Waar gaat het over? De gemeente de Wolden en de Stichting Welzijn de Wolden willen dat De Boerhoorn vanaf 1 januari 2017 door de bevolking zelf beheerd wordt. Daarom doet de initiatiefgroep De Boerhoorn op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het door de gemeente gewenste toekomstige beheer. De initiatiefgroep wil de inwoners van Zuidwolde graag tussentijds informeren.
De initiatiefgroep heeft geïnventariseerd hoe het er op dit moment met De Boerhoorn voor staat. Er is gesproken met gebruikers, de Stichting Welzijn de Wolden, de gemeente, maar ook met inwoners en beheerders van andere dorpshuizen in de regio. Ook is contact gezocht met scholen, kerken, bibliotheek, ouderenzorg, ondernemers en sportverenigingen om te kijken naar vergelijkbare ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingen.

 

Deze bijeenkomst gaat ook over de kansen en bedreigingen die de groep tegenkomt en over de vraag hoe het vervolg van het onderzoek moet worden aangepakt. De initiatiefgroep wil van de inwoners van Zuidwolde graag weten of ze het beeld van De Boerhoorn herkennen en of er volgens hen nog meer onderzocht moet worden.Op 5 oktober presenteert de initiatiefgroep de analyse van de huidige situatie van De Boerhoorn. Die vormt de basis voor het eindadvies dat de initiatiefgroep naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 presenteert.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op maandag 5 oktober van 15.00 uur tot uiterlijk 16.30 (inloop vanaf 14.45 uur) en om 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in De Boerhoorn. Vooraf aanmelden is niet nodig.

boerhoorn

 

Reacties