Financiering voor ’t Echtenest stopt, sluiting van schooltje dreigt

Altijd wat te doen bij 't Echtenest.
Altijd wat te doen bij 't Echtenest.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Echten – Als het aan de Dienst Uitvoering Onderwijs ligt, moet een kleine Daltonschool ’t Echtenest in het dorp Echten volgend jaar haar deuren sluiten. Op 19 april ontving de Stichting Wolderwijs in Zuidwolde namelijk het formele bericht uit Den Haag dat de financiering voor haar locatie ’t Echtenest per 1 augustus stopt.

Dat kwam heel hard binnen in de hechte gemeenschap van het kleine Drentse dorpje. Het bestuur van de school en de medezeggenschapsraad gaan nu met steun van ouders, de leerkrachten, Vereniging Dorpsbelangen, de rest van het dorp en met sympathie van gemeente De Wolden de minister van Onderwijs vragen om dit besluit terug te draaien.

Geen enkel probleem

’t Echtenest is een kleine school waarvan het leerlingaantal al een aantal jaar zweeft rond het minimum dat nodig is voor bekostiging vanuit het Rijk. Voor ’t Echtenest zelf is dat geen enkel probleem: de kwaliteit van het onderwijs is goed en ouders en medewerkers zijn zeer betrokken en tevreden. Helaas zat het leerlingenaantal voor het derde jaar achtereen onder de opheffingsnorm van 30, en daarnaast voor het eerst onder het minimale aantal van 23 leerlingen. ‘Een tijdelijke dip,’ licht Marije Palmers, voorzitter van de MR, toe.

‘Voor het komende schooljaar verwachten we alweer meer leerlingen. Volgens de gemeentelijke prognose kunnen we de komende 3 jaar op 25 leerlingen rekenen. Op de iets langere termijn verwachten we aanwas door de geplande nieuwbouw in Nijstad-Oost, een wijk van Hoogeveen op 2 kilometer van ons dorp. Ook in Echten zelf komen nieuwe woningen. Het zou echt zonde zijn om onze school nu te sluiten.’

Bas Guchelaar, bestuurder van Wolderwijs, onderstreept: ‘Wij staan als stichting voor het behoud van onderwijs in de kleine kernen, zoals bijvoorbeeld in Echten. Wij willen, net als de overheid, alle kinderen in de gemeente De Wolden thuisnabij onderwijs bieden en daarvoor is het nodig dat de minister voorziet in voldoende financiering: de kinderen in Echten en omgeving verdienen dat’.

Leefbaarheid van het platteland

Het schoolbestuur en de gemeenschap vrezen dat het verlies van de school een grote impact op het dorp zal hebben. Palmers: ‘’t Echtenest is een belangrijke basisvoorziening. De school is het focuspunt van de sociale cohesie en de leefbaarheid van ons dorp. Zonder school trekken we bovendien geen jonge gezinnen meer aan en zullen we als dorp langzaam vergrijzen. Toen premier Rutte laatst erkende dat er meer geld en aandacht moet naar het platteland, bedoelde hij precies dit. Als we onze school verliezen, komt ons dorp die klap nooit meer te boven.’

Moreel beroep Het bestuur en de MR van stichting Wolderwijs doen nu een beroep op de minister van Onderwijs. Guchelaar: ‘Wij roepen minister Wiersma op om verder te kijken dan alleen efficiëntie en doelmatigheid en te gaan voor de leefbaarheid van het dorp Echten. Wij nodigen de minister dan ook van harte uit om in Echten zelf te ervaren wat het belang van een basisschool is in een hechte gemeenschap als deze’. Palmers vult aan: ‘We willen de minister met eigen ogen laten zien dat onze school alle kwaliteiten in huis heeft om te mogen bestaan. En dat wij er als hecht en actief dorp alles aan doen om onze school te behouden.’

Reacties

Cookieinstellingen