Nest processierupsen gezien? Melden!

Foto: Poldy Bloom Foter CC BY

Nest gezien? Melden bij de gemeente!
Heeft u een nest met eikenprocessierupsen gezien, meld dit dan bij uw gemeente, via [email protected] of T. 0528 378378.
Afhankelijk van de locatie worden de nesten zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt door daartoe bevoegde bedrijven. Gebieden waar veel mensen komen, hebben daarbij uiteraard voorrang boven nesten die in afgelegen gebieden worden aangetroffen. De gemeente De Wolden neemt de volgende maatregelen: het zo spoedig mogelijk verwijderen van nesten en het monitoren van vlinders, zoals het tellen ervan.

muffinn  Foter  CC BY

Aanpak in Drenthe 
De provincie werkt met de twaalf Drentse gemeenten en de GGD Drenthe samen aan het terugdringen en beheersen van de eikenprocessierups. Daartoe is een monitoringsproject gestart waarmee bij benadering wordt vastgesteld hoeveel potentiële nesten er ieder jaar zijn en waar deze zich globaal bevinden.

Sinds 2009 hebben we in Drenthe te maken met de eikenprocessierups. De rups is ook dit jaar veelvuldig aanwezig in de hele provincie. De rups verspreidt brandharen die bij mensen en dieren ernstige irritaties kunnen geven. Ook eikenbomen kunnen schade oplopen door vraat van de rups. Het uitroeien van de rups is niet mogelijk, voorkomen van uitbreiding wel. De provincie, de gemeenten en GGD Drenthe werken samen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

8023914365_a872aa00c4_c

Reacties