Waar wil de gemeente in de vijf grote dorpen nieuwe woningen bouwen?

Zuidwolde – Om de woningbouw in de grote dorpen van de gemeente De Wolden vlot te trekken, heeft het college van B en W een Plan van Aanpak samengesteld. Daarin zijn ook uitbreidingslocaties opgenomen voor Zuidwolde, Ruinerwold, Ruinen, de Wijk en Koekange. In enkele dorpen zullen de locaties de nodige stof doen opwaaien, omdat het vrije uitzicht mogelijk verdwijnt.

Het gaat in alle gevallen om locaties die de potentie hebben om formeel als woningbouwlocatie te kunnen worden bestempeld en waar uiteindelijk een bestemmingsplan kan worden opgesteld. Een flink aantal vierkante meters grond is in bezit van de gemeente zelf, maar heel veel grond zou nog moeten worden aangekocht. Als de eigenaar tenminste wil verkopen.

Om welke locaties gaat het?

In de Wijk gaat het om een groot stuk tussen de Dorpsstraat en de Haalweidigerweg, enigszins in aansluiting op het huidige bestemmingsplan Dunningen direct aan het Reestdal. De schets laat een winkelhaak zien, die om een groot stuk land met boerderij is gevouwen.

In Koekange is een lange strook woningen voorzien aan de nog onbebouwde kant van de Langedijk, direct te beginnen na de laatste woning die er nog wel staat. Hier zou sprake kunnen zijn van twee fases. De strook loopt door tot de Hoge Linthorst.

Ook in Ruinen is een blok bedacht en wel aan de noordkant. De schets in het Plan van Aanpak is grijs gekleurd in het gebied onder de weg Noorharen en links van de Armstraat. Dat zou betekenen dat de bewoners van de Trompenweg en Hinkenkamp, die nu nog vrij uitzicht hebben over de noordelijke landerijen, dat straks kwijt zijn.

Voor Ruinerwold werd vorige week al bekend dat een intentieverklaring is getekend om woningen ten oosten van de Kerkweg en zuiden van Mickelhorst te bouwen. In Zuidwolde is nog een bouwblokje te bedenken in het verlengde van de Turflaan, tussen Kienholt en het bosgebied rond de Ekelenbergweg.

Bewoners betrekken

Het traject loopt tot en met najaar 2023, als er een schop in de grond kan in enkele dorpen. Het is de bedoeling in het hele traject de bewoners en dorpsbelangenverenigingen bij de plannenmakerij te betrekken. In het slechtste geval gaan alle ingetekende locaties van tafel en wordt het niets met nieuwe woningen in de gemeente De Wolden, maar daar gaat eigenlijk niemand van uit.

Reacties

Cookieinstellingen