CDA verbaasd: De Wolden halveert tegemoetkoming voor zorgkosten

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – De fractie van het CDA  stelde vanavond in de raadsvergadering kritische vragen aan het college van B en W over de halvering van de meerkostenregeling. Deze is bedoeld voor inwoners, die langdurig ziek zijn en/of een handicap hebben.

‘Bij lage inkomens hebben zij recht op een tegemoetkoming van de gemeente voor de zorgkosten’, aldus raadslid Karin Brouwer. De aanvraag voor een tegemoetkoming voor het jaar 2021 kan in het daaropvolgende jaar 2022 aangevraagd worden. Op 30 november 2021 heeft het college het besluit genomen om de meerkostenregeling te wijzigen. De vergoeding gaat van 450 naar 200 euro. De gewijzigde regeling is volgens Brouwer ingegaan per 1 januari 2022. Wethouder Egbert van Dijk antwoordde dat het bedrag over 2021 gewoon 450 euro blijft en dat er een omissie op de website heeft gestaan. ‘Maar over 2022 gaat het bedrag wel naar 200 euro.’

Dat heft volgens Van Dijk te maken met het feit dat het bedrag van 450 euro voor heel Drenthe het meest riante bedrag was. ‘We sluiten nu aan bij het gemiddelde bedrag dat in Drenthe wordt betaald.’

Herijking minimaregelingen

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is volgens het CDA unaniem het amendement meerkostenregeling aanvaard. Dit amendement stelde voor om de wijziging van de meerkostenregeling nog niet door te voeren, maar mee te nemen in de herijking van de minimaregelingen. ‘Door inwoners worden wij erop geattendeerd dat begin 2021 er op de website van de gemeente nog stond dat elk jaar maximaal 450 euro zou worden toegekend. Nu staat er dat ook voor het jaar 2021 de maximale vergoeding 200 euro is. Voor iemand die bijstand heeft, betekent dit dat zij maandelijks een bedrag van 20 euro inleveren. En dat is best veel in deze tijden met enorme prijsverhogingen en inflatie. Inwoners houden het hele jaar al rekening met de vergoeding van 450 euro en dan valt het erg tegen wanneer dat nu opeens met terugwerkende kracht naar 200 wordt gebracht’, aldus Brouwer. Die soep werd dus niet zo heet gegeten als die was opgediend.

De CDA-fractie wilde weten op welke wijze de mensen, die in voorgaande jaren gebruik maakten van de meerkosten regeling op de hoogte worden gesteld van de wijziging, zodat zij hierop kunnen anticiperen? Volgens de wethouder is een schrijven in voorbereiding voor de doelgroep, waarin ze alle informatie over de wijzigingen vinden.

Reacties

Cookieinstellingen