Wordt de aanval op de ooievaar in het Reestdal geopend?

Ooievaars in het Reestdal.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De Wijk – Het aantal ooievaars in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel lijkt nog elk jaar te groeien. De sierlijke vogels zijn een prachtig gezicht, zeker als ze met een flinke club bij elkaar staan. Alleen geven ze ook overlast. Gemeentebelangen in De Wolden gooit de knuppel in het hoenderhok en wil een onderzoek naar de gevolgen op de biodiversiteit in het gebied.

Zo’n kwart eeuw geleden waren ooievaars een zeldzaamheid en werd iedere extra ooievaar in het gebied toegejuicht. Her en der werden nesten op palen geplaatst om de ooievaar een kans te geven zich te vermeerderen. Ooievaarsstation De Lokkerij in De Schiphorst, in het hart van het Reestdal, was het centrum van de wederopstanding van de ranke vogel.

De spuigaten uit

Maar nu jaren later loopt het volgens veel bewoners van deze regio de spuigaten uit. Bij het oude ziekenhuis van Meppel werden de lantaarnpalen voorzien van puntige uitsteeksels, zodat de ooievaars daar niet meer konden staan. Ze scheten platgezegd alle auto’s onder de vogelpoep, een ooievaar flatst niet zomaar een beetje weg. Bezitters van vijvers met vissen kregen, vooral die op het platteland, naast de blauwe reiger nu ook bezoek van ooievaars. Die hadden het uiteraard voorzien op de vissen.

Samenscholing van ooievaars in het Reestdal.

Dan zijn er de agrariërs in de omgeving, die hun uiterste best doen om weidevogels te beschermen. Ze bewaken nesten van de kievit, de grutto, de wulp en de tureluur, maar zien in toenemende mate dat hun inspanningen om zeep worden geholpen door vossen en… ooievaars. Die roven de nesten leeg, slechts weinig weidevogels redden het. Dat steekt de boeren vooral, omdat zij nogal eens commentaar krijgen vanuit vooral de groene hoek dat zij juist de oorzaak zijn van teruglopende aantallen weidevogels.

Natura 2000

Gemeentebelangen in De Wolden constateert nu dat het Reestdal is aangewezen als Important Bird Area (IBA) en dat dit kan leiden tot aanwijzing van het Reestdal tot Natura 2000-gebied. En dat wil een meerderheid in de gemeenten De Wolden, Staphorst en Hardenberg niet, want N2000 geeft tal van beperkingen op het gebied van ondernemen. Nu gaan landbouw en natuur er hand-in-hand. In 20020 schreven de gemeenten een gezamenlijke brief aan toenmalig landbouw- en natuurminister Carola Schouten.

Gemeentebelangen wil dat onderzocht wordt of het Reestdal nog steeds terecht een IBA-gebied is. ‘Draagt de ooievaar bij aan biodiversiteit of werkt de vogel in de huidige aantallen juist averechts op de biodiversiteit?’ Gemeentebelangen wil dat gestopt wordt met het afgeven van vergunningen voor nestgelegenheden totdat dit onderzoek is afgerond en duidelijk is wat het effect is van de overmatige aanwezigheid van de ooievaars op de biodiversiteit.

Dit onderwerp is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de partij voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 16 maart.

Lees ook Gemeenten samen tegen aanwijzing extra Natura 2000

Reacties

Cookieinstellingen