Signaal naar Hoogeveen: bezuinigingen mogen De Wolden niet raken

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – In een speciale ‘motie vreemd’ heeft de gemeenteraad van De Wolden donderdagavond een duidelijk signaal naar buurgemeente Hoogeveen afgegeven. Wat de ambtelijke samenwerking in de SWO betreft, mag de gemeente De Wolden geen nadelige effecten ondervinden van de bezuinigingen die buurman Hoogeveen wil doorvoeren.

De motie werd door alle zeven fracties ingediend en toegelicht door Mark Turksma van de PvdA. „Wij constateren dat er onder de medewerkers van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen, maar ook onder de raasleden en de burgers, behoefte bestaat aan helderheid omtrent deze SWO. De raad van Hoogeveen wil erop bezuinigen, maar daarin moet De Wolden niet zonder meer meegaan”, sprak Turksma. Daarom werd de motie opgetuigd, waarin opgeroepen wordt om de samenwerking wél door te zetten, maar dat dit geen nadelig effect mag hebben op de kosten die De Wolden nu al heeft. Ook moeten de frictiekosten, die bezuinigingen met zich meebrengen, opgehoest worden door de gemeente Hoogeveen.

Geluiden

De verschillende fractievoorzitters gaven in de digitale raadsvergadering allemaal kort aan waarom zij de motie mede indienden. Petra Haanstra (Gemeentebelangen) sprak haar zorgen uit over de geluiden uit Hoogeveen, voor de VVD, bij monde van Ruud Smit omdat de verbinding met Marcel Hulst haperde, gaat het erom een signaal af te geven. Karin Brouwer zei namens het CDA dat er wel vertrouwen bestaat in de ambtelijke organisatie, maar dat alleen onder bepaalde voorwaarden doorgegaan kan worden.

Mark Turksma (PvdA) heeft er alle begrip voor als er wat moet veranderen in de SWO. „Maar dat geeft commotie en inwoners vragen zich af wat er aan de hand is.” Imke Berghuis (GroenLinks) constateerde dat aan de woorden van Turksma – „een mooie kerstboodschap”- niets valt toe te voegen. „We hopen dat de ruis er een beetje afgaat.” Voor Albert Haar (D66) is het vooral de intentie die uit de motie spreekt. „We gaan graag verder met de SWO, maar het niveau van dienstverlening in De Wolden willen we wel handhaven.” Jaap Wiechers (CU) had er weinig aan toe te voegen, burgemeester Roger de Groot ervaarde de motie als een steun in de rug voor het college, omdat B en W dezelfde lijn volgen.

Reacties