Motie voor Nedersaksisch in de Statenzaal: daor kuj Drents praoten

Foto: Huus van de Taol

Assen – De Statenfracties van PvdA, CDA en FvD dienen morgen een bijzondere motie in bij de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe. De inzet: tijdens de Maand van de Streektaal (maart 2021) het Nedersaksisch toestaan als taal in het Drents Parlement. Statenleden die dat willen, kunnen hun bijdrage dan in de streektaal uitspreken. Het Huus van de Taol verleent medewerking.

PvdA-Statenlid Janny Roggen nam het initiatief voor de motie. Zij legt uit dat sinds 1988 het Nedersaksisch is erkend als regionale taal. Het Rijk en de provincies – waaronder Drenthe – hebben afgesproken zich samen in te spannen en samen te werken voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch. ‘Daar komt bij dat we eind september de nieuwe Drentse Cultuurnota hebben aangenomen. Daarin wordt het Drents, als een van de varianten van het Nedersaksisch, gezien als een belangrijk onderdeel van de Drentse cultuur en identiteit.’ In maart 2021 is het weer ‘meertmaond-streektaolmaond’ in Drenthe en daar haken de drie partijen nu op aan, aldus Roggen: ‘Streektaal is een belangrijk deel van de trots en identiteit van de inwoners van Drenthe. Het verbindt de mensen.’ Waarop het idee werd geboren om hierbij stil te staan tijdens de vergadering van Provinciale Staten in de maartmaand van 2021. ‘De woordvoerders van de politieke partijen kunnen dan hun bijdrage – als ze dat willen – uitspreken in het Nedersaksisch. Ze leveren hun tekst vooraf aan in het Nederlands zodat deze kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken en voor iedereen te volgen is.’

Eerder namen Provinciale Staten van Overijssel en Groningen al een vergelijkbaar besluit. Het Huus van de Taol is bereid gevonden om in Drenthe medewerking te verlenen en eventueel de vertaling van stukken voor haar rekening te nemen.

Reacties