Op welke locaties is ruimte voor wind- en zonne-energie?

Meer windmolens, maar waar?
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Op welke locaties in de gemeente De Wolden is nog ruimte voor wind- en/of zonne-energie? Die vraag staat centraal in twee moties die de gemeenteraad volgende weke bespreekt. Het gaat om moties van het CDA en GroenLinks bij de behandeling van het Actieplan Klimaat & Energie 2021-2024. Pijnpunt is het vinden van geschikte locaties voor lokale energie-initiatieven.

Beide moties zijn bedoeld ter ondersteuning van lokale initiatieven voor de opwekking van duurzame energie. Het betreft hier postcoderoosprojecten, maar ook mogelijke SDE+ subsidieprojecten. Het blijkt dat al meerdere initiatieven zijn gesneuveld bij de realisatie door diverse oorzaken. Een belangrijke oorzaak is het vinden van een geschikte locatie. De genoemde mogelijke projecten hebben geen eigen grond of dak voor hun plannen.

Regelingen

Eigenaren zijn onbekend met de regelingen en huiverig voor het aangaan van opstalrecht op grond of dak. Daarnaast worden diverse daken afgekeurd door de huidige strengere eisen op het gebied van constructietechniek. Die keuring is een eis van de verzekeraars. De motie ‘belonen aanbrengen geschikte locaties voor zon/windprojecten’ is bedoeld om meer eigenaren te bewegen om hun grond of dak aan te bieden voor lokale projecten. De aanbrenger, die ook de eigenaar kan zijn, wordt gestimuleerd door een beloning na realisatie van een project. De motie ‘aanbieden geschikte gemeentelijke locaties voor zon/wind-projecten’ is bedoeld om die locaties te vinden en aan te kunnen bieden aan lokale initiatieven voor hun mogelijke projecten. De gemeente bezit vele locaties die (nog) niet een directe functie hebben. Het huidige gebruik kan prima te combineren zijn met een duurzaam initiatief. De moties komen rechtstreeks van een lokaal initiatief.

Reacties