Zuid-West-Drenthe Kaart in andere handen overgegaan

Zuidwest-Drenthekaart, van links naar rechts Jan Pol, Johan van den Berg en Bert van Egten.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinen – De Stichting Zuid-West Drenthe Kaart heeft na 53 jaar de rechten voor deze toeristisch-recreatieve kaart verkocht. Deze zijn per 1 november overgedragen aan Aart Jan Gillissen van Doenerij Drenthe in Aalden.

Het was 1967 toen de VVV Dwingeloo en de VVV Ruinen het initiatief namen samen een kaart te laten drukken. Er was toen een nauwe samenwerking binnen de VVV’s via de Streek VVV Zuidwest Drenthe en zo ontstond de kaart van Zuidwest-Drenthe. De gemeenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Waterstaat zorgden steeds voor de meest actuele informatie. De coördinatie was in handen van de VVV in Ruinen.

Herindeling

Toen in 1998 de gemeentelijke herindeling van Drenthe werd gerealiseerd en de plaatselijke VVV’s fuseerden, werd de kaart ondergebracht in de Stichting Zuid-West Drenthe Kaart.
De coördinatie en distributie vond plaats door het bestuur en de Kartografie werd verzorgd door De Vries Kartografie BV uit de Wijk. Na ruim 53 jaar met succes de Zuid-West Drenthe kaart te hebben uitgegeven, heeft het bestuur besloten om de rechten van de Zuid-West Drenthe kaart en die van de fietsknooppuntenkaarten van West-, Noord- en Oost-Drenthe, per 1 november over te dragen aan de enthousiaste nieuwe uitgever uit Aalden.

Door deze overdracht is de toekomst van de kaarten gewaarborgd. Het ligt in het voornemen van Gillissen de kaart weer te updaten en het komende voorjaar deze weer op de vertrouwde wijze aan de ondernemers in de toeristische sector ter distributie aan de toeristen aan te bieden.
Het bestuur van de Stichting Zuid-West Drenthe bestaat uit Johan van den Berg, Bert van Egten, Geert Alberts  en Jan Pol en is dankbaar voor het vertrouwen dat vele ondernemers en recreanten al die jaren in de kaart hebben gehad.

Info: www.drenthekaarten.nl

Reacties