Nieuwe fietspad langs Willem Moesweg in Veeningen is gereed

Fietspad Willem Moesweg klaar.
Foto: Artizzl Media

Veeningen – Eind oktober wordt het fietspad Willem Moesweg in Veeningen in gebruik genomen. Wethouder Hilda Mulder is er blij mee. „Weer een nieuwe schakel in het al uitgebreide fietsnetwerk van De Wolden. Er ligt nu een comfortabele en veilige fietsverbinding vanuit Zuidwolde en Veeningen naar het fietspad langs de Hoogeveense Vaart (de Wijk-Hoogeveen). Ook de oversteek over de Meppelerweg is verbeterd en nadrukkelijker zichtbaar.” Vanwege Corona is er geen openingsactiviteit.

In 2015 kwam het fietspad aan de Willem Moesweg al in beeld. Er is behoorlijk wat autoverkeer op de Willem Moesweg vanwege de af- en toerit A28. Een vrijliggend fietspad zou de verkeersveiligheid verhogen. Destijds moest er nog geld beschikbaar gesteld worden. Een provinciale subsidie (BDU) bood de nodige ondersteuning om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De flora- en faunasituatie werd het hele jaar door geïnventariseerd en er werd gezocht naar een zorgvuldige inpassing van het fietspad. Op sommige locaties langs de Willem Moesweg is de ruimte beperkt, maar het is een goede route voor fietsers geworden.

Werk met werk

In februari van dit jaar is begonnen met de werkzaamheden voor het fietspad. Deze zijn zoveel mogelijk samengevoegd met andere noodzakelijke ingrepen in en bij de Willem Moesweg. In september is het fietspad, wat grotendeels uit beton bestaat, aangelegd. Hierdoor is de Willem Moesweg twee weken afgesloten geweest. De afgelopen weken is er hard aan gewerkt om de nieuwe situatie goed in te passen door werkzaamheden aan de rijbaan, inritten, aansluitende tuinen en berminrichting.

„Ik ben blij dat het fietspad vanaf eind oktober definitief in gebruik wordt genomen. Wel verwachten we in het voorjaar van 2021 nog enkele werkzaamheden uit te moeten voeren aan de kruising Willem Moesweg met de Meppelerweg. Voor die werkzaamheden, die ook de aanwezigheid van het fietspad verder benadrukken, zijn droge en goede weersomstandigheden noodzakelijk.”

Reacties