De Wolden zoekt een nieuw Raspaard over 2020

Raspaard voor Arabische keuken.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De gemeente De Wolden is weer op zoek naar kandidaten voor de titel Raspaard. Het gaat nu om de titel over het jaar 2020 en de prijs wordt begin van het nieuwe jaar uitgereikt. Er wordt dus ene opvolger gezocht van de dames van het Internationaal eetcafé, die vorig jaar wonnen.

In januari 2021 wordt bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 2020’ naar huis gaat. Het gaat er om welk initiatief een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Inwoners kunnen initiatieven uit de gemeente benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de winnaar.

Belang van participatie

„Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een belangrijke toegevoegde waarde”, laat de gemeente weten.

De gemeente is blij met inwoners die initiatief tonen. „Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots op.”

Door jaarlijks één van de vele initiatieven van de inwoners uit te roepen tot Raspaard De Wolden, wil de gemeente laten zien dat ze trots zijn en respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven presteren.

Nomineren

Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren voor het raspaard 2020 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan via het formulier op deze site. Een nominatie moet uiterlijk donderdag 27 november bij de gemeente binnen zijn.

Het initiatief moet wel aan bepaalde criteria voldoen om genomineerd te worden. Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen; deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief in gemeente De Wolden; het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn en de prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.

Reacties