Natuurherstel in Dwingelderveld om heidelandschap te behouden

Kibbelhoek en Holtveenslenk.
Foto: Erik Bethlehem

Ruinen – Binnenkort start Natuurmonumenten weer met de natuurherstelmaatregelen in het Dwingelderveld. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden en te versterken. En om de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten.

Het betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kan de bezoeker optimaal genieten van een bijzonder stukje Dwingelderveld.

Wanneer niet gedaan wordt, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is volgens Natuurmonumenten het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. „Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden, zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten en dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren”, laat Natuurmonumenten weten.

Eigen aanpak

Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. In het Dwingelderveld gaat het om een pakket aan maatregelen. „Om verdroging van de vennen tegen te gaan, kappen we bomen en verwijderen we opslag van jonge boompjes langs de venranden. Dat is bijvoorbeeld aan de hand bij de Dwingeler IJsbaan. Om het areaal aan heide te vergroten, kappen we selectief bomen en verwijderen we jonge boompjes. Dat speelt bijvoorbeeld in de Anserdennen. Daarna zullen we stobben verwijderen, plaggen en maaien. Dit gebeurt op verschillende plekken in het Dwingelderveld. En er vindt op verschillende plekken weer drukbegrazing plaats, onder andere bij de Anser IJsbaan.”

Bij al deze maatregelen werkt Natuurmonumenten nauw samen met andere terreinbeherende organisaties en de provincie Drenthe.

Afweging

Met een ecologische check vooraf, de terreinomstandigheden van het moment en met zorg voor de omgeving, maakt Natuurmonumenten voortdurend een afweging wanneer de maatregelen uitgevoerd moeten worden. „We kunnen waarschijnlijk niet voorkomen dat u enige overlast ondervindt. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Reacties