Provincie trekt knip voor steun aan musea

Messerschmitt voor deWemme.
Foto: DeWemme

Assen – Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 1.000,- per museum beschikbaar te stellen voor alle kleine musea in Drenthe. De provincie heeft het Platform Drentse Musea gevraagd om een advies voor een lijst met alle kleine musea in Drenthe. In totaal komen 48 musea in aanmerking. Het bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. In de komende maanden zal een regeling worden uitgewerkt om kleine musea te ondersteunen om zich aan te passen aan de anderhalve meter samenleving.

Gedeputeerde Staten hebben tevens besloten een subsidie van € 25.000,– beschikbaar te stellen voor de vijf musea van provinciaal belang voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn. Het gaat hierbij om het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Hunebedcentrum in Borger, Museum de Buitenplaats in Eelde en Museum de Proefkolonie in Frederiksoord

Reacties