Groen licht voor fietspad Havelterweg

Havelterweg krijgt fietspad.
Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Het fietspad langs de Havelterweg in Ruinerwold wordt definitief aangelegd. Wel slechts tot de gemeentegrens, maar de complete gemeenteraad van De Wolden steunde donderdagmiddag  een motie van het CDA, waarin het college opgedragen werd de aanleg uit te voeren.

Wethouder Hilda Mulder kon de raad meedelen dat ze van ambtelijke provinciale zijde had vernomen dat er vanuit Assen geld beschikbaar komt voor de aanleg van een fietspad aan het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld. Dat betekent dat er sowieso voldoende geld in kas zit voor de aanleg van beide fietspaden. Mulder haastte zich er wel bij te zeggen dat het definitieve groene licht vanuit het provinciehuis er nog niet is. Mocht dat er niet komen, dat vindt de gemeenteraad dus dat fietspad Havelterweg uit de algemene middelen bekostigd kan worden.

Uitstel

Het college van B en W De Wolden pleitte onlangs voor uitstel van de aanleg van het fietspad langs de Havelterweg, omdat de provincie hier geen subsidie voor toekende. De Gedempte Hoofddiep zou dan voorrang krijgen. ‘Er is geen sprake van geweest dat we het fietspad in Ruinerwold niet aan zouden leggen’, vertelde Hilda Mulder erbij.

Alle partijen noemden de Havelterweg donderdag in de begrotingsvergadering en vonden het jammer dat het om een half fietspad gaat. De gemeenten Meppel en Westerveld gaven in 2008 al aan niet van plan te zijn dit fietspad over hun grondgebied te verlengen. De Wolden heeft al jaren grond aangekocht en gereserveerd voor de aanleg, dus die kan al vrij vlot beginnen. ‘Vorig jaar werd bekend dat het fietspad aan de beurt was en begon de gemeente met de voorbereidingen voor de aanleg. Er was de verwachting dat er eindelijk iets aan de onveiligheid op de smalle Havelterweg zou gebeuren’, stelt Karin Brouwer vast.

Verdrukking

De weg nodigt volgens de mensen in Ruinerwold uit tot hard rijden. In de bochten is het overzicht beperkt en komen fietsers in de verdrukking. Ongevallen zijn het gevolg. Petra Haanstra kwam met de suggestie eens te kijken of er mogelijkheden zijn dit halve fietspad te verlengen via de te bouwen Ackerlodges richting Boerpad, zodat een recreatief fietspad ontstaat.

Reacties