Uitbreiding balievergunningen gemeente

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde – Het college van B en W van De Wolden heeft besloten om de balievergunning voor bouwactiviteiten bij bedrijven en instellingen uit te breiden. Ook wordt de balievergunning uitgebreid voor projecten tot zes woningen in één aanvraag. Tot nu toe moesten bedrijven vanwege milieu- en ruimtelijke-ordeningsaspecten eerst in overleg met de gemeente om tot een goede vergunningaanvraag te komen.
Een balievergunning is een omgevingsvergunning voor een beperkt aantal typen bouwwerken van, aan of bij een woning. De aanvraag wordt alleen op een aantal formaliteiten beoordeeld en, zonder inhoudelijke controle, binnen een half uur afgedaan. Steekproefsgewijs wordt één op de vijf dossiers achteraf gecontroleerd. Aanvragers zijn professionals, zoals een aannemer, bouwkundig tekenbureau of architect.

Grondgebonden

Onder de huidige balievergunning is het mogelijk om tot één grondgebonden woning te vergunnen. Dat wordt nu voor de (lokale) projectontwikkelaars verruimd tot zes grondgebonden woningen. De gemeente wil zo de dienstverlening voor ondernemers verbeteren. ´Door veelvoorkomende soorten bouwprojecten aan de balievergunning toe te voegen, kunnen we tegemoet komen aan ondernemers. Onder dezelfde voorwaarden kunnen we dit ook mogelijk maken voor instellingen en verenigingen´, aldus het college.

Reacties