Boerderijenboek over Linde is gereed

Vorig najaar verscheen boekje nummer drie.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Linde/Zuidwolde – De Oudheidkamer Zuidwolde werkt gestaag aan het tot stand komen van het boerderijenboek van Zuidwolde. Onlangs is het vierde deel verschenen, geschreven door Henk van Goor. In dit deel komen de boerderijen van Linde aan bod.

Na een algemeen hoofdstuk over de ontwikkeling van Linde worden eerst de boerderijen in de van oorsprong middeleeuwse nederzetting, die thans bekend staat als ‘de hoek van Linde’ beschreven. Vervolgens komen de boerderijen aan bod die vanaf 1850 meer naar het oosten in de omgeving van de school zijn gesticht. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Bram Luten, nazaat van een familie Linde en eigenaar van akkers op de Linder Es die al in de late Middeleeuwen tot het familiebezit behoorden.

Het boekje telt ruim 100 bladzijden, is geïllustreerd met tal van foto’s, kost € 15 en is verkrijgbaar bij de oudheidkamer Zuidwolde en in De Wemme.

Reacties