Bewoners van de Wijk vangen bot bij gemeenteraad

De gemeenteraad.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Omwonenden van het bestemmingsplan Dunningen 4 in de Wijk riepen de gemeenteraad donderdagavond op om het plan niet vast te stellen, maar juist gezamenlijk aan een nieuw en breder gedragen plan te werken. Ze kregen het niet voor elkaar.

Drie insprekers uit de Wijk maakten gebruik van het inspreekrecht, al hadden ze een dag voor de vergadering te horen gekregen dat inspreken niet toegestaan was. Door bemiddeling van enkele raadsfracties konden de drie toch hun zegje doen. De kritiek was net als bij de insprekers van december niet mals. Evelien Zijlstra stelde nuchter vast dat ze ook wel wist dat de mensen de bouwplannen niet tegen gaan houden. ‘Maar we hadden verwacht dat er meer in overleg zou gaan. Met dit plan is niemand blij.’ Ze schetste de situatie dat er zelfs tweespalt in de buurt is ontstaan en dat sommige mensen elkaar al niet eens meer groeten. ‘We willen met alle buurtbewoners om de tafel om te kijken naar een plan daarvoor bijna iedereen te behappen is.’ Gevraagd naar de reden van tweespalt, vertelde Zijlstra dat de eerste schets uit 2017 gunstiger was voor de mensen van de Dorpsstraat, waar zij ook woont, maar dat de latere schets juist gunstiger was voor bewoners van de Woert.

Besprekingen

Koen Meenhorst riep ook op tot nieuwe besprekingen. ‘Er zitten twee kanten aan dit verhaal: een emotionele, vanwege de slechte communicatie en het hele proces, en een rationele. Inhoudelijk kijken naar het bestemmingsplan. Er is een negatieve spiraal ontstaan door angst, boosheid, onbegrip, spijt en zorgen. Veel negatieve energie die straks misschien leidt tot een gang naar de Raad van State. Dat willen we niet, er zijn vest mogelijkheden om te zoeken naar oplossingen.’

Bewoner Geert de Vries was wat scherper en vroeg zich hardop af hoe het met de integriteit van het college en de gemeente zit. Hij wees op brieven van bewoners die verdwenen zijn, het gemis van verslagen van de gesprekken tussen raad en bewoners en de uitspraak van de wethouder dat het college gebonden is aan een overeenkomst met projectontwikkelaar RoodBlond, terwijl dat niet zo blijkt te zijn.

 

 

Reacties