WDODelta neemt meer stedelijk water in beheer

Stedelijk water
Foto: WDOD

Zwolle  РHet Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vergadert 29 januari over stedelijk water. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om met alle gemeenten afspraken te maken over de overdracht van beheer en onderhoud van het water in stedelijk gebied, waar dat nog niet is gebeurd.

Dit betekent dat het waterschap na overname sloten en vijvers frequent gaat onderhouden. En ook eens per zoveel jaar, als het nodig is, het water baggert. Ook maakt het waterschap afspraken met de gemeenten over het opruimen van zwerfafval.
In een groot aantal gemeenten heeft het waterschap door de inwerkingtreding van de Waterwet in de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Het voorstel dat het Algemeen Bestuur bespreekt is om dit proces verder door te zetten en te komen tot afspraken met alle gemeenten.

Kritiek

Eerder kwam er kritiek van gemeenten waarmee al eerder afspraken waren gemaakt. Zij zijn bang dat het waterschap op eerder gemaakte afspraken terugkomt. Dit is in het voorstel van het Dagelijks Bestuur echter niet het geval. De voorkeursvariant respecteert gemaakte afspraken. Als het Algemeen Bestuur instemt met het voorstel zal het waterschap de gemeenten afzonderlijk uitnodigen om in gesprek te gaan. De focus zal de komende jaren liggen bij de gemeenten in het noordelijk deel van het waterschapsgebied waar nog overdrachten moeten plaatsvinden. Grofweg is dit het gebied tussen Meppel-Hoogeveen-Assen-Steenwijkerland.

Reacties