Enquête peilt liefde voor Drentse landschap

Het mega-varkensbedrijf van Machiel Coppens in Boekel in Noord-Brabant .
Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Ruinen – Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Ook in Drenthe vragen de bouw van grotere stallen, uitbreiding van industrieterreinen, plannen voor grootschalige zonneparken, windmolens, verbreding van wegen en nieuwe woonwijken steeds meer ruimte. Hierdoor verdwijnt het kleinschalige landschap van Drenthe in een rap tempo. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen en is benieuwd naar uw mening. Hoe waardeert u het landelijk gebied en wat vindt u van de veranderingen van de afgelopen jaren? Geef uw mening (anoniem) en vul de Nationale Landschap Enquête in. Dit kan tot 9 januari 2019 via nm.nl/landschap.

De afgelopen decennia is het landschap in ons land snel veranderd en dit gaat ook in de toekomst door. Hoe gaan we alle gewenste ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit?

“Ons landschap staat op het spel,” zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.”

Duurzame energie

De overgang naar duurzame energie is van het grootste belang om de klimaatverandering tegen te gaan. De vraag is waar bijvoorbeeld alle zonnepanelen komen. Er zijn diverse plannen voor grootschalige zonneparken in het buitengebied in Drenthe, terwijl nog grote oppervlaktes beschikbaar zijn op lege daken op woningen, kantoren en andere bouwwerken. Wat vindt u daar van en wie moet volgens u de regie hebben?

Onze landbouw is gericht op economische topprestaties. Dat betekent intensief gebruik van landbouwgrond en de bouw van grotere stallen. Met de focus op productie verdwenen sinds de jaren vijftig talloze kleine landschapselementen, zoals sloten, houtwallen en bomen. Hiermee verandert op veel plekken in Drenthe het kleinschalige landschap. De schoonheid van het oudhollandse cultuurlandschap vind je bijna alleen nog in oude olieverfschilderijen. Laten we dit voortduren of zetten we in op meer natuurinclusieve landbouw?

Elk dorp lijkt tegenwoordig zijn eigen bedrijventerrein te hebben. Voor de lokale werkgelegenheid biedt dit voordelen, maar het leidt ook tot aantasting van het landschap en verdwijnen van de mooie Drentse dorpsgezichten. Wat vindt u daarvan en kan dit ook op een andere manier?

Onderzoek door WUR

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met Natuurmonumenten. De resultaten stellen we beschikbaar aan de nieuwe provinciale bestuurders, zodat zij dit kunnen meenemen in het vaststellen van de coalitieakkoorden.

Tot 9 januari 2019 kan de enquête worden ingevuld via: www.nm.nl/landschap. Omdat het over de toekomst van ons land gaat wil Natuurmonumenten ook weten hoe kinderen hierover denken. Voor hen is een speciale enquête gemaakt. Zij kunnen meedoen via www.oerrr.nl/onderzoek.

Reacties