Inzameling DE waardepunten voor Voedselbank

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden gaan in december Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank Zuid West Drenthe. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%.

Zo kan de voedselbank in 2019 pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. ‘We hopen dat mensen de gespaarde DE-waardepunten uit hun keukenlade halen en willen inleveren bij de plaatselijke diaconie van de kerk’, aldus André Slomp.

Waarom koffie? Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een goed kop koffie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Reacties