Nieuwe herindeling: één gemeente Zuidwest-Drenthe

Albert Haar: één gemeente.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – In de visie van D66 moet er op de lange termijn één gemeente Zuidwest-Drenthe komen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens zijn algemene beschouwingen. Die gemeente moet dan bestaan uit de huidige gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Volgens D66 kan er dan ook eindelijk een einde komen aan al die ondoorzichtige gemeenschappelijke regelingen, waar een gemeente maar weinig zicht en invloed op heeft. Deze week werd bekend dat de uittreding van De Wolden uit werkvoorzieningsschap Reestmond anderhalve ton meer kost dan werd begroot. Het gaat om een bedrag van 780.000 euro dat De Wolden voor de uittreding moet betalen. Het bestuur van Reestmond had eerder besloten om het verlies van 1,8 miljoen over 2017 ten laste van het eigen vermogen te brengen. Daarom was aanpassing van de uittreedsom voor De Wolden nodig. Ook Jaap Wiechers (ChristenUnie) heeft zo langzamerhand de buik vol van al die samenwerkingsverbanden. ‘Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Noem de RUD, Veilig Thuis Drenthe, STARK, SWO en afhandeling Reestmond. Elke keer blijft de vraag: hoe krijgen en houden we er als raad grip op.’

Reacties