Politiesteunpunt Zuidwolde verhuist naar gemeentehuis

Verkoelende foto tijdens de hitte.
Foto: S.M Boonstra

Zuidwolde – Naast het gemeentehuis in Zuidwolde is sinds jaar en dag een politiesteunpunt gevestigd. Dit steunpunt, aan de Schoolstraat, is op dit moment op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Vanaf 1 juli verhuist het steunpunt naar het gemeentehuis. Inwoners zijn dan, tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel, van harte welkom: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 uur en op woensdag van 08.30 tot 13.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Vanuit de politie is eind 2017 de wens geuit om de dienstverlening vanuit het steunpunt over te hevelen naar het gemeentehuis in Zuidwolde. Deze verhuizing past binnen het landelijk (huisvestings)beleid van de politie. Burgemeester Roger de Groot: “Er is zorgvuldig gekeken naar verschillende mogelijkheden en de gevolgen daarvan. Wat hierbij voorop stond, is het blijven garanderen van goede dienstverlening voor inwoners.”

Het aantal bezoekers dat nu gebruik maakt van het steunpunt is niet groot, gemiddeld nog geen tien per maand. En de meeste zaken waarvoor mensen naar het steunpunt komen, zijn toch al bedoeld voor de gemeentewinkel. Burgemeester Roger de Groot: “Door deze zaken te bundelen, creëren we voor mensen één centraal loket.”

Gemeentewinkel

Inwoners kunnen bij het politiesteunpunt en bij de gemeentewinkel terecht voor verschillende zaken: gevonden of verloren voorwerpen: gemeentewinkel De Wolden; verlies of diefstal van identiteitskaart, rijbewijs of paspoort: gemeentewinkel De Wolden. Maken van een afspraak om aangifte te doen: via telefoonnummer 0900-8844 of via de gemeentewinkel De Wolden. Doen van aangifte wanneer iets is gestolen door een onbekende dader: via www.politie.nl/aangifte. Het melden van overlast: gemeente De Wolden, via dewolden.nl/meldingen.

Reacties