Drenthe gaat voor verdubbeling topvakantieparken

Met de realisatie van Boomhutten worden vakantieparken ook een stuk vitaler, zoals hier bij Westerbergen in Echten.
Foto: Artizzl Media

Assen – De komende jaren gaat Drenthe voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken. Dat is te lezen in het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe dat is opgesteld in opdracht van provincie, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON. In De Wolden is de gemeente al langer bezig met de vitaliteit van de recreatieparken.

“Met het actieprogramma willen we een beweging op gang brengen om kansrijk ondernemerschap te activeren en om helder te krijgen welke parken we kunnen begeleiden naar een passende andere bestemming. Met investeringen in menskracht en middelen door gemeenten, Recreatieschap Drenthe en provincie willen we samen met RECRON een vliegwiel op gang brengen van private investeringen”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Taskforce

Provincie, gemeenten en RECRON faciliteren met instrumenten uit het actieprogramma de ondernemers en Verenigingen van eigenaren (VvE). Hiervoor wordt een zogeheten taskforce ingericht: een actiegericht team dat gemeenten parkgericht bedient met kennis, advies en hulp. Recreatieondernemers en VvE’s dienen zelf met kansrijke toekomstplannen te komen en kunnen bij de taskforce terecht voor vragen en advies.

Actieprogramma

De komende maanden wordt het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe behandeld in de colleges van burgemeester en wethouders in alle gemeenten. Naar verwachting is besluitvorming in alle gemeenten in september 2018 afgerond. Het actieprogramma is samen met een animatiefilmpje, waarin het programma kort wordt samengevat, te vinden via http://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Convenant

Het actieprogramma is de uitwerking van het convenant ‘Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024’, dat op 7 december 2017 is ondertekend door provincie, gemeenten, RECRON en Recreatieschap Drenthe. Dit werd opgesteld naar aanleiding van onderzoek naar de vitaliteit van verblijfsaccommodaties in Drenthe. Dit onderzoek maakt duidelijk dat sector onder druk staat. Van de onderzochte parken is 42% van de parken (wat gelijk staat aan 19% van de capaciteit, ofwel 5.400 eenheden), niet vitaal en zijn er parken met sociale problematiek. Daarnaast is het aandeel topbedrijven relatief klein, blijft de ontwikkeling van recreatief ondernemerschap achter en is de productiviteit van met name toeristische-en jaarplaatsen laag

Reacties