Nieuwjaarsbijeenkomst met nieuw Raspaard

De nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis, met een toespraak van burgemeester Roger de Groot en een nieuwe winnaar van het Raspaardje van De Wolden, was een drukke, maar gezellige aangelegenheid.

In zijn toespraak herinnerde Roger de Groot nog aan het “overslaan” van de bijeenkomst in 2016. ” Net als twee jaar geleden bent u onder de oergeluiden van de midwinterhoorns van de Ekelbloazers het gemeentehuis binnen gekomen. En u bent in het gemeentehuis ontvangen met muziek van Foxy Jazz uit Eursinge. Een warm welkom. Twee jaar geleden zult u zeggen? Ja, want vorig jaar kon de nieuwjaarsreceptie helaas niet doorgaan. U herinnert het zich nog ongetwijfeld. Het weer was bar en boos. Het ijzelde zo hevig dat het onverantwoord was om naar buiten te gaan. We konden toen niet anders dan de nieuwjaarsbijeenkomst af te gelasten.”

Nieuwe initiatieven

Verder refereerde De Groot nog aan een aantal nieuwe initiatieven van de  gemeenteraad zoals de dialoogbijeenkomsten die moeten zorgen voor een betere scheiding in de gemeentelijke politiek tussen de dialoog, het debat en de besluiten. “Voor raad en college een hele verandering, maar ik ben er van overtuigd dat die nieuwe manier van werken de politiek weer dichter bij de mensen brengt. Want de politiek is van ons allemaal.” En ook de uitbreiding van de regeling “Initiatiefrijk De Wolden” kwam aan bod. “Loslaten en vertrouwen. Inwoners kunnen het prima zelf en de gemeente ondersteunt daarbij. Dit is zo succesvol gebleken, dat de gemeenteraad afgelopen zomer heeft besloten, naast de 1.000.000 euro die al beschikbaar was, twee keer 250.000 euro extra beschikbaar te stellen voor initiatieven in de samenleving.”

Cultuurexplosie

De Wolden slaagde er niet in om Culturele Gemeente 2017 van Drenthe te worden, maar de plannen die daar voor gemaakt werden, zullen even goed worden uitegvoerd. We kunnen een “cultuurexplosie” verwachten. “Cultuur is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. We maken in 2017 een cultuurexplosie door een reeks van evenementen, die vorm en inhoud krijgen door de mensen zelf, via werkgroepen binnen het Cultureel Platform. De officiële opening zal half maart zijn.” Verder noemde De Groot nog de verzelfstandiging van de zwembaden en roemde de inzet van de inwoners op dit gebied maar ook op het gebied van duurzaamheid en afvalscheiding.

Raspaard

En dan komt het Raspaard ter sprake. Stichting Glasvezel De Wolden, de winnaar van vorig jaar, mag de oorkonde houden maar moet het prachtige beeldje weer inleveren, dat is voor de winnaar van 2017. De Groot memoreert nog even hoe het Glasvezel de Wolden vergaan is dit jaar en het initiatief heeft zelf ook nog een filmpje meegenomen dat de ontwikkelingen kort weergeeft. “Hoe is het de vorige winnaar vergaan? In ieder geval heeft de Europese Commissie de stichting gekozen als winnaar van de European Broadband Award in de categorie sociaaleconomische ontwikkelingen. En daarmee behoort het tot het beste bewonersinitiatief van Europa. Maar er is wel meer gebeurd bij Glasvezel De Wolden. Net voor de kerst kregen de eerste dertig inwoners van de gemeente – in Koekange – snel internet. De komende weken komt Ruinerwold aan de beurt”

** Klik hier voor de video van glasvezel de wolden **

Na de omschrijving die Roger de Groot van de nieuwe winnaar van het Raspaard geeft, kan het bijna niet meer missen… “De winnaar van het Raspaard is lang bezig geweest om deze droom te realiseren. Enkele jaren lang. En met de hulp van vele vrijwilligers. Het karwei is bijna af. Op een paar dingetjes na. Wat er gecreëerd is, is voor iedereen en dient meerdere doelen. Het is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Je kunt er spelen, maar je kunt er ook leren. En zelfs wandelen. Er zijn speeltoestellen, makkelijke wandelpaden, nestkastjes, vlinderstruiken, een insectenhotel, een schooltheater. Een project dat een grote bijdrage aan de leefbaarheid levert en al de nodige landelijke publiciteit heeft gehaald. En het opent in het voorjaar.”

Onder luid applaus wordt bekend gemaakt dat de winnaar van het Raspaard dit jaar Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld is, de initiatiefnemer die met de hulp van vele vrijwilligers een speel-, doe-, en wandelbos heeft gemaakt naast de speeltuin in Kerkenveld. De oorkonde en het beeldje worden uitgereikt en Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld spreekt zijn dank uit voor het ontvangen van deze prijs. Een bekroning van jarenlange inspanningen om zelf in het eigen dorp een prachtig speel-, doe-, en wandelbos aan te leggen.

Ze zijn er blij mee!

 

 

 

 

Reacties