Sterk Lokaal over leegstand, VVD en WC-Eend

Foto: pixabay

VVD verkoopt WC-eend

“De leegstand van winkels stijgt als maatregelen op korte termijn uitblijven,” voor die conclusie was een heuse VVD-denktank nodig. Zes knappe koppen en een ‘dag van de leegstand’ zijn er aan besteed om deze open deur in te trappen. Want dit is niet zomaar een open deur, dit is een open baanderdeur. Het rapport is vervolgens aangeboden aan VVD-gedeputeerde Henk Brink. Een behoorlijk gevalletje zelfbevlekking, waar in deze komkommertijd wel aandacht voor te krijgen is.

allesmoetweg1

Ondernemers weten het allang. De consumentenmarkt verandert snel, en de ondernemer zal mee moeten veranderen. En dat doen goede ondernemers, zoals ze dat altijd hebben gedaan. En natuurlijk kan, mag en zelfs moet een goede overheid daarbij helpen. Niet voor niets wordt door de provincie gewerkt aan een retailagenda, wat Sterk Lokaal betreft mag dat overigens direct een detailhandelactieplan worden. En in gemeenten wordt gekeken hoe de winkelcentra aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. In Assen gaat men, of het Factory Outlet Centre (FOC) bij het TT-circuit er nu wel of niet komt, serieus investeren in de binnenstad, in De Wolden komt een pilot voor startende ondernemers in leegstaande winkelpanden, in Hoogeveen experimenteert men met Superzaterdag en diverse gemeenten hebben centrummanagers aangesteld. Er gebeurt dus al veel, en er staat meer te gebeuren.

Over het FOC gesproken, daar maakte de VVD in de Drentse Staten een opmerkelijke draai. Van voor naar tegen, van het ene op het andere moment. Schijnbaar zonder aanleiding. Ze hadden “het er nog eens over gehad” in de fractie. Er waren geen nieuwe feiten of cijfers, maar toch was er een reden om een draai van 180 graden te maken. Tot verbazing van zo’n beetje iedereen die zich met het FOC bezighield. Natuurlijk de initiatiefnemers, ook ondernemers, maar ook de andere statenfracties en de raadsfracties in Assen. Niet in de laatste plaats de plaatselijke fractie van de VVD. Wat Sterk Lokaal betreft is de vestiging van een FOC een zaak van de betreffende gemeente. De bevoegdheid van de provincie beperkt zich tot de ruimtelijke ordening, het past ons dus niet om inhoudelijk te oordelen.

De oplossingen uit het rapport ‘Winkelleegstand pakken we samen aan!’ lijken zich toe te spitsen op het niet bouwen van geplande nieuwe winkels en het terugdringen van het aantal bestaande winkels door die een andere bestemming te geven. Over open deuren gesproken! Maar hoe moet dat gebeuren? Vooral door gemeenten die bestemmingsplannen moeten aanpassen. De gemeenten worden daarmee in dienst van de projectontwikkelaars gesteld om hun desinvesteringen weer rendabel te maken. Het excuus is dat leegstaande winkels zorgen voor ontsiering en verloedering. En dat is natuurlijk ook zo, maar wat let de projectontwikkelaars om zelf aan de slag te gaan? Wanneer zij geld willen verdienen aan hun investeringen is dat prima, maar daar hoeven we toch geen belastinggeld in te steken?

En nu is er ineens dit rapport. Ik haal de uitspraak: ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’ nog maar eens van stal. De VVD-denktank biedt een rapport aan aan de VVD-gedeputeerde, waarvan de conclusies precies in het straatje van de VVD-fractie passen. Trek uw eigen conclusies.

Douwe Oosterveen,

Fractievoorzitter Sterk Lokaal.

Reacties