Open huis bij Vrijmetselaarsloges

Tempel Vrijmetselaarsloge 'Moed en Volharding'
Foto: Bert Jippes

Assen – Op zaterdag 8 september houden de Asser en de Meppeler Vrijmetselaarsloges tussen 10.30 en 16.00 uur een open dag aan de Esstraat 43A in Assen om iedereen  kennis te laten maken met de vrijmetselarij en wat vrijmetselarij in het dagelijks leven voor hen betekent.

Deze “Dag van de Vrijmetselarij” valt samen met de landelijke Open Monumentendag; het logegebouw is ook om die reden opengesteld. Binnen de vrijmetselarij heeft het “steenhouwen”, het werken aan de ruwe steen, in de loop der eeuwen plaatsgemaakt voor levensbeschouwelijk werken aan je eigen ruwe steen. Bouw- en licht symboliek zijn nog steeds ook in onze tijd de thema’s binnen de vrijmetselarij waarmee de leden zoeken naar persoonlijke groei om zo een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij, gebaseerd op wederzijds respect. De vrijmetselarij biedt een plek voor alle mensen ongeacht hun religie, rang en stand, cultuur, kleur of taal.

Drentse loges

Op deze Dag van de Vrijmetselarij willen de leden laten zien wat zich binnen de Drentse loges afspeelt. Verschillende video presentaties belichten dit op speelse wijze en deze presentaties zijn opgesteld in de diverse zgn. maçonnieke ruimtes, waarin de loge werkt. Deze ruimtes zijn deze dag voor het publiek geopend. Natuurlijk zijn er ook leden van de Asser loge aanwezig om u persoonlijk te woord te staan en uw vragen te beantwoorden, maar ook zijn er vertegenwoordigers van de gemengde loges, van de vrijmetselarij voor vrouwen en van de weefsters

 

Reacties