Zorgfusie Noorderboog en de Stouwe

Foto: www.noorderboog.nl

Het verplegings-, verzorgings- en thuiszorgdeel van Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe is met ingang van 1 september bestuurlijk gefuseerd.  Hiertoe hebben de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht besloten. De organisaties kiezen er voor om dit in twee fases te doen: eerst een bestuurlijke fusie, daarna een juridische fusie.

images

Gebundelde krachten

Met de fusie bundelen beide organisaties hun kracht op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken in de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolde Bij beide organisaties samen werken ruim 1.800 medewerkers en ongeveer 1.200 vrijwilligers. De komende anderhalf jaar wordt toegewerkt naar een juridische fusie.

Directeur van De Stouwe Peter Visch: “Hiermee verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woon-zorgcomplex van VVT Noorderboog of van De Stouwe blijven wonen.”

De-Stouwe-logo-algemeen

Samenwerking voor verbetering zorg

Als De Stouwe en de VV&T Noorderboog meer gaan samenwerken, verbetert de aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis. Verder ontstaan er meer mogelijkheden voor het Expertisecentrum Noorderboog, dat in deze regio een beter en breder aanbod kan bieden voor kwetsbare ouderen, revalidatiepatiënten en chronisch zieken. Daardoor kunnen mensen langer op een veilige en verantwoorde manier thuis of in een woon-zorgcomplex van de VV&T Noorderboog of van De Stouwe blijven wonen. Tevens ontstaan er door de fusie meer kansen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in de zorg in deze regio te behouden, met ontplooiingsmogelijkheden voor de huidige medewerkers.

Twee fases

De fusie gebeurt in twee fases, eerst een bestuurlijke en daarna een juridische fusie. Hier is voor gekozen omdat er tijd nodig is om alle processen en systemen op elkaar te laten aansluiten, zodat de fusie zo soepel mogelijk kan verlopen.

Reacties