Kunnen er in Ruinerwold-Zuid nieuwe woningen worden gebouwd?

Ruinerwold-Zuid.
Foto: Apple Maps

Ruinerwold – De gemeente De Wolden heeft een intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Dumas Real Estate. Daarin is afgesproken dat gezamenlijk de realisatie van woningbouw ten oosten van de Kerkweg in Ruinerwold wordt onderzocht. Dumas Real Estate is gevestigd in gemeente Westerveld.

Het gebied is eerder in beeld geweest voor woningbouw, maar de aanwezigheid van agrarische ondernemers aan de Buitenhuizerweg speelden toen in negatieve zin een rol, omdat de Wet Geurhinder en Veehouderij hier een rol speelt. En de boerderijen waren er eerst.

Het gebied ten zuiden van Ruinerwold en ten oosten van de Kerkweg is in de structuurvisie De Wolden 2030 als mogelijk uitbreidingsgebied voor woningbouw opgenomen. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente en de ontwikkelaar de komende periode de ontwikkelmogelijkheden nader onderzoeken.

Milieuaspecten

Dit betekent dat diverse milieuaspecten worden onderzocht als ook de wijze waarop het gebied ingericht kan worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de huidige woonbehoeften, zoals onder andere betaalbaarheid en levensloopgeschikte woningen. Tijdens de onderzoeksperiode wordt de omgeving betrokken bij de ideeën voor woningbouwontwikkeling op deze locatie.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit het college van B en W of zij bereid is haar medewerking te verlenen aan de hiervoor benodigde te doorlopen bestemmingsplanprocedure.

Reacties

Cookieinstellingen