Schoolkring Ansen haalt miljoenensubsidie binnen voor energieKansen

Kunstwerk voor energieKansen
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Ansen – De schoolkring Ansen is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk. Dat betekent dat het aangevraagde subsidiebedrag van 2,4 miljoen euro subsidie naar Ansen gaat.

In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen voor dit bedrag een aanvraag ingediend voor de tweede ronde proeftuinen. Energiekansen is hier nu dus voor geselecteerd. Wethouder Gerrie Hempen-Prent is blij met de selectie. „Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100% groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energieKansen in onze gemeente.”

De bijdrage van het Rijk helpt Ansen de plannen voor het dorp te verwezenlijken. De inwoners van de schoolkring profiteren van de bijdrage, doordat een deel van het geld bedoeld is voor hen, voor de verduurzaming van hun woning.

Aardgasvrij

Een proeftuin aardgasvrije wijk richt zich op het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, een dorp of buurt in 2028. Het aardgasvrij maken van wijken of dorpen is een lastig proces waar geen eenduidige oplossing voor is. In een proeftuin moet daarom geleerd worden hoe belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid aangepakt kunnen worden.
EnergieKansen ziet de proeftuinstatus als een enorme steun in de rug om haar plannen voor het dorp te realiseren.  „Het project betekent niet alleen verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken van energie, maar het gaat ook om lokaal produceren, consumeren en profiteren”, laat voorzitter Albert Smand van energieKansen weten. „De coöperatie ziet met de bijdrage van het Rijk een grote kans om de doelen te bereiken om Ansen duurzaam en energie-onafhankelijk te maken en als dorp geld te verdienen aan de energietransitie.”  Volgens energieKansen is de proeftuinstatus een lot uit de loterij en daarmee een unieke kans voor de inwoners van Ansen om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Werkgroepen

In de komende periode wordt in meerdere werkgroepen samen met de inwoners van het dorp gewerkt aan een concretisering van de plannen. In 2028 moet het project afgerond zijn. Kijk voor meer informatie over de proeftuin en de projecten daarbinnen op: https://www.energiekansen.nu/proeftuin-aardgasvrije-wijken-2020/.

Lees ook Column: Groen gas

Reacties