Directeur Nanne Kramer vertrekt bij gemeenten De Wolden en Hoogeveen

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde – De huidige gemeentesecretaris voor zowel gemeente De Wolden als Hoogeveen en tevens directeur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Nanne Kramer, vertrekt per 1 november bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Kramer verlaat zo een organisatie waar het eigenlijk vanaf het begin van de samensmelting al onrustig is en waar nu de financiële problemen van de gemeente Hoogeveen op af zijn gekomen.

Voorzitter van de samenwerkende organisatie, burgemeester Roger de Groot: “Nanne Kramer is de afgelopen jaren de schakel geweest tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Hij heeft de rollen als gemeentesecretaris en directeur goed weten te vervullen. De bestuurlijke en financiële omstandigheden in Hoogeveen vragen om een nieuwe balans. Er wordt nagedacht over de invulling van de rol van gemeentesecretaris in combinatie met de rol van de aansturing van de ambtelijke organisatie. De denkrichting is die van twee gemeentesecretarissen die in duo-verband de directie voeren. Nanne heeft begrip voor deze gedachtegang met een mogelijk veranderende invulling van rollen, maar ambieert zelf geen positie in deze lijn.”

Vervolgstap

Burgemeester Karel Loohuis: “Nanne had begin dit jaar al kenbaar gemaakt na te denken over een vervolgstap in zijn carrière. Met de koerswijziging, zijn we samen in goed overleg tot overeenstemming gekomen dat onze wegen scheiden. Zo kunnen de beide colleges invulling geven aan de vervolgstappen en heeft ook Nanne Kramer ruimte voor zijn vervolgstappen; hij start bij Zeelenberg advies. Wij wensen Nanne Kramer heel veel succes en danken hem voor zijn jarenlange inzet voor onze organisatie.”

Er wordt op korte termijn – eerst tijdelijk – invulling gegeven aan de vrijgevallen positie, vervolgens zal gewerkt worden aan de definitieve invulling.

Reacties