Petitie voor fietsbrug over N48 bij Linde gaat naar de 1.000

Gevaarlijk viaduct bij Linde.
Foto: Artizzl Media

Linde – Het aantal handtekeningen da geplaatst is onder de online petitie van Plaatselijk Belang Linden en Dorpsbelangen Zuidwolde, voor een veilige oversteek van de N48, nadert de 1.000. De handtekeningen worden donderdag aangeboden aan de gemeenteraad, voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt over dit onderwerp.

Toen bleek dat de gemeente De Wolden het met Het Drents Landschap en de provincie Drenthe niet voor elkaar kreeg een fietspad over ecoduct Stiggeltie aangelegd te krijgen, besloot het college van B en W met een voorstel te komen van fietssuggestiestroken op het viaduct. Dat ligt naast Stiggeltie en is volgens de dorpsbelangenverenigingen levensgevaarlijk voor al die fietsers die er dagelijks overheen rijden.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Linde was onaangenaam verrast, boos en snapt er helemaal niets van. Voorzitter Martijn Mulder zat erbij in 2018 toen de gemeenteraad van De Wolden het college opdracht gaf om voor een veilige oversteek te zorgen. ‘Er waren drie opties: een vrijliggende fietsbrug, het ecoduct of een prestigieuze fietsbrug langs de sauna aan de Ommerweg over de N48, een idee van de provincie die wij als geldverspilling zagen’, kijkt Mulder terug. ‘Wij hebben als Plaatselijk Belang ook steeds gezegd geen partij te zijn, alleen te streven naar een veilige oversteek. Nou, het ecoduct kan dus niet, dan moet er een sobere vrijliggende fietsbrug komen en die kun je dan doortrekken naar de Lambertus Struikweg; dan heb je een mooie doorgang voor de vele fietsers.’

Ongerust

De gemeenteraad is donderdag aan bod en weet in ieder geval al een groot aantal brieven van ongeruste organisaties bij de ingekomen stukken zitten. Van PB Linde en DB Zuidwolde, maar ook van cbs De Heidevlinder, IKC Het Groene Hart, stichting Wolderwijs, het Vechtdal College het en Zeven Linden College te Dedemsvaart. Ze zijn allemaal ongerust en roepen de gemeenteraad op om voor een vrije fietsverbinding te gaan, een nieuw fietsviaduct dus.

Er gaan nu 192 geregistreerde kinderen uit de Wolden in Dedemsvaart naar de middelbare school, dat waren er 5 jaar geleden 128. Een aantal gaat ook naar het VWO Hardenberg of Ommen maar daar hebben we geen cijfers van. Er zijn ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto, vanwege de veiligheid.”

In Linde vrezen ze dat de financiën nu de nekslag betekenen voor de veilige fietsverbinding. „Je kunt niet met dat waardeloze argument aankomen, in 2018 waren alle raadsfracties heel duidelijk. Het college moest aan de bak en zo snel mogelijk”, briest Mulder. „Maar we zijn nu alweer2 jaar verder, voordat er weer wat gebeurt, zijn er weer wat jaren voorbij”, zegt zijn collega-bestuurslid. Plaatselijk Belang doet een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van de leden van de gemeenteraad. Ze wijzen er nog fijntjes op dat overal in De Wolden (recreatieve) fietspaden worden aangelegd. „Afspraak is afspraak, veiligheid gaat boven alles”, vinden ze allebei.

Bijna-ongelukken

In de petitie constateren de indieners dat er  geregeld bijna-ongelukken op dit zeer gevaarlijk viaduct plaatsvinden, dat er honderden scholieren, woon-werk fietsers en recreanten raken dagelijks in de knel door te veel andere weggebruikers, dat het college van B en W adviseert een oplossing met ‘fietssuggestiestroken’: verfstrepen dus, dat voor de kinderen de ‘suggestie’ van veiligheid onderweg naar school niet genoeg is en dat ze recht hebben op optimale veiligheid en dat kostenbesparing geen argument mag zijn om onveiligheid in stand te houden. ‘Onze kinderen hoeven de rekening van gemeentelijk geldtekort niet met onveiligheid te betalen. Wij verzoeken dat de gemeenteraad De Wolden het college houdt aan de opdracht om een veilige oversteek via een vrijliggende fietsbrug te realiseren’, aldus de indieners.

De petitie is te vinden op: https://petities.nl/petitions/veilige-fietsbrug-over-n48-bij-linde?locale=nl

Reacties