Heemkunde centraal bij OBS het Groene Hart

Heemkunde op het Groene Hart

De afgelopen weken hebben de leerlingen gewerkt aan het project Heemkunde, vertelt Henriëtte Slinkman, directeur van Het Groene Hart. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel weten over hun eigen omgeving om daarna de wereld verder te verkennen. Er werden verhalen en gedichten gemaakt in het Drents, er werd Drents gesproken en de Drentse gebruiken werden voor het voetlicht gebracht.

Er was ouderwetse kleding, er waren wekflessen met inhoud en boeken van vroeger. Erg leuk waren de brieven met de uitnodiging van de jongste leerlingen voor hun oma en opa. De oma’s en opa’s kwamen massaal naar school om kniepertjes te bakken. Het rook een week heerlijk in school en de ruim 350 leerlingen en hun leerkrachten hebben gesmuld!

Andere oma’s en opa’s wisten precies hoe traditionele spelletjes gespeeld moesten worden en, na hun uitleg, werd er in de groepen gezellig gespeeld.

Tijdens de expressiemiddagen zijn o.a. zandtapijten gemaakt zoals vroeger in de huiskamers te zien waren, er zijn dorpsvlaggen gemaakt, naamborden ontrafeld en nog veel meer. Kortom er was veel te beleven en er is veel geleerd!

Het project is afgesloten met een inloopochtend waar de ouders en andere belangstellenden alle werkstukken konden bewonderen.

Wij bedanken alle vrijwilligers die ons hebben geholpen om Heemkunde zo succesvol te maken heel hartelijk! Over twee jaar zetten we dit project zeker weer op de agenda!”

Reacties