De Bosrand won kinderraad niet, maar presenteert wél verkeersbord

De 'fractie' van obs De Bosrand tijdens de kindergemeenteraad van 2019.
Foto: Artizzl Media

Kerkenveld – Veiligheid staat voorop in gemeente De Wolden, om ervoor te zorgen dat het voor kinderen nóg veiliger wordt rondom de basisscholen, heeft groep 8 van OBS de Bosrand uit Kerkenveld een plan bedacht: Een ontwerpwedstrijd voor een opvallend verkeersbord. Het resultaat mag er zijn en wordt donderdagmorgen onthuld.

In 2019 hebben de leerlingen van groep 8 van OBS de Bosrand een voorstel bij de Kindergemeenteraad ingediend, voor het vergroten van de verkeersveiligheid rondom basisscholen. Aanleiding was dat automobilisten nog regelmatig te hard rijden rondom basisscholen, dat kinderen niet goed uitkijken op het zebrapad en dat verkeersborden niet altijd goed opvallen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. ‘Wij willen samen met alle groepen 8 van de Wolden een opvallend en gekleurd verkeersbord ontwerpen, waardoor alle weggebruikers zich realiseren dat er zich kinderen op en over straat bevinden. Hierdoor wordt het veiliger bij de scholen in De Wolden’, zo luidde het voorstel.

Dit voorstel heeft het in oktober bij de stemming in de kindergemeenteraad niet gehaald, ondanks een zeer positief betoog van wethouder Jan van ’t Zand.  Maar na goed overleg met de leerlingen van de basisschool en medewerkers van de gemeente, is besloten om het plan tóch uit te voeren. En dus was er werk aan de winkel voor groep 8 van OBS de Bosrand.

Ontwerpwedstrijd

Er werd door groep 8 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een opvallend verkeersbord, een wedstrijd voor alle leerlingen uit de groepen 8 in De Wolden. Bijna alle basisscholen hebben deelgenomen aan de wedstrijd. De drie mooiste tekeningen zijn opgestuurd naar OBS de Bosrand en gejureerd door een 5-koppige jury. De jury bestond uit 2 leerlingen, raadslid Karin Brouwer van het CDA, directeur Karin Hartman van OBS de Bosrand en een moeder uit groep 8 Karin Goos. Twee verkeersborden zijn als winnaars uit de bus gekomen. Dat zijn Clint van OBS de Rozebottel en Tess van CBS Johan Frisoschool, beide in Koekange.

De tekeningen zijn door Yvonne Rieff, een ouder van de Bosrand, samengevoegd tot één bord. Om de borden daadwerkelijk te kunnen maken, heeft OBS de Bosrand veel hulp gekregen van sponsoren. Zo heeft de HR-groep het bord gemaakt, waarvan alleen de opdruk is betaald door de school. Zij hebben 29 borden geschonken aan de basisscholen. Komende donderdag onthult wethouder Hilda Mulder het eerste opvallende verkeersbord bij OBS de Bosrand in Kerkenveld. De firma Buning uit Zuidwolde plaatst het bord. Alle overige borden worden op de dag van de onthulling van het eerste bord bij de basisscholen in De Wolden geplaatst.

Reacties