Gemeente heeft 650.000 euro nodig voor veilig verkeer

Veilig verkeer in Alteveer.
Foto: Henk Sieders

Zuidwolde – Voor de komende jaren is een bedrag van 650.000 euro beschikbaar voor de te realiseren punten uit het nieuwe GVVP, Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  Daarvan is een ton bestemd voor aanpassing van de kruising Steenbergeresweg in Zuidwolde, terwijl 140.000 euro gevraagd wordt voor verkeersveiliger maken van de weg tussen Zuidwolde en Veeningen. Het gaat om aanpassen van kruispunten en bebording.

Ook bij speel- en ijsboerderij De Drentse Koe aan de Wolddijk in Ruinerwold staan maatregelen gepland, die 35.000 euro kosten. Om de parkeerproblemen bij de begraafplaats bij Blijdenstein in Ruinerwold het hoofd te bieden, wordt 50.000 euro opgevoerd. Het geld is bestemd voor pareerplaatsen, een voetpad en bebording.

Tonckensstraat

Ook in Zuidwolde moeten voetpaden met een totale lengte van 1 kilometer langs wegen aangepakt worden, zoals de Steenbergerweg naar de Boslaan en langs de Oosterweg richting zwembad en bedrijfsterrein. Hier is 50 mille voor geraamd. Voor drie andere straten waar de verkeersveiligheid ter discussie staat – Tonckensstraat in Zuidwolde – Dijkhuizen in Ruinerwold en Westerstraat in Ruinen – is 30.000 euro geraamd. Het geld is vooral bedoeld voor ene bewustwordingscampagne.

De Tonckensstraat is deze week onderdeel van een felle discussie geworden in de straat zelf. Daar waar het Buurtcomité Verkeersveiligheid Burg. Tonckensstraat vindt dat de verkeersveiligheid in het geding is – te hard rijden en een toename van het aantal verkeersbewegingen – is er een andere groep bewoners die eigenlijk vindt dat het allemaal wel meevalt en dat de straat moet blijven zoals die is. Dorpsbelangen Zuidwolde probeert nu te bemiddelen tussen beide groepen, die allebei een brief naar de gemeente hebben gezonden.

Het gaat het Buurtcomité niet alleen om het aantal voertuigen dat door deze straat rijdt, maar vooral ook om de snelheden waarmee dat gebeurt. Uit  metingen in het najaar van 2019 bleek dat ongeveer de helft van de voertuigen harder rijdt dan de maximaal toegestane 30 kilometer per uur, dat er gemiddeld 1.400 voertuigen door de straat rijden, dat zijn er 10.000 per week.

Reacties