LTO Noord zwaar teleurgesteld over Drentse energiestrategie

Zonnepanelen ook duurzaam.
Foto: Artizzl media
Assen – LTO Noord is zwaar teleurgesteld en bezorgd over het concept van de Drentse Regionale Energiestrategie dat afgelopen woensdag werd voorgelegd. Volgens de landbouworganisatie wordt er te snel naar landbouwgrond gekeken voor de aanleg van zonneparken terwijl er nog veel andere mogelijkheden zijn. “Een buitengebied volgetegeld met zonnevelden moeten we niet willen.”
Afgelopen woensdagavond presenteerde de Drentse Energietafel, het werkbureau van de RES, het concept van de Drentse Energiestrategie. Iedere provincie moet zelf een programma maken om de overstap naar duurzame energie in goede banen te leiden. Provincie Drenthe loopt hierin voorop. Provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners werken hierin samen. Ook LTO Noord leverde veel input. Zo is onderzocht hoeveel agrarische daken in aanmerkingen komen voor zonne-energie. Naast het onvoldoende toepassen van de zonneladder, is niets terug te vinden van het LTO Noord-bod in het conceptplan dat nu voorligt.

Eerst daken, dan grond

LTO Noord wil vasthouden aan de zonneladder. Deze ladder brengt een hiërarchie aan in de beoordeling in de geschiktheid van locaties. De eerste trede is zon op daken van gebouwen. De tweede is grondgebonden, bij voorkeur binnen bestaand stedelijk gebied (b.v. op bedrijventerrein) en pas als laatste trede grondgebonden zonopstellingen in het buitengebied. Voorwaarde bij de laatste optie is betrokkenheid en draagvlak van de omgeving. “Het zou zo zonde zijn om goede landbouwgrond te gaan gebruiken voor zonneparken. Daar moet juist voedselproductie plaatsvinden”, zegt LTO-bestuurder Brenda Timmerman.
LTO Noord wijst er ook nog op dat zonneparken in het buitengebied afbreuk doen aan het begrip zorgvuldig ruimtegebruik. “Het op 2 meter plaatsen van panelen is niet de juiste invulling van dit begrip. Ook in de RES staat aangegeven dat er zorgen zijn over de bodemkwaliteit in deze zonneparken op dergelijke hoogte.”

Voorstel voor ‘wind op dak’

Verder wordt in het concept van de RES vooral gesproken over wind op land, zon op dak en zon op land. LTO Noord vraagt aan de Drentse Energie Tafel om ook de mogelijkheden van ‘wind op dak’ mee te nemen. “Kijkend naar de kansen die worden genoemd voor kleinschalige opwek van zon op dak, is het ook zeer aannemelijk dat er kansen liggen voor wind op dak.”
Tot slot pleit LTO Noord voor meer onderzoek naar de bodemkwaliteit, dubbel landgebruik en teelt ondersteunende maatregelen.
“Er zit bij de stukken een excelsheet met onze opmerkingen, met bij elke opmerking een ‘nee’ omdat het niet is overgenomen. Zo neem je partners in zo’n traject toch niet serieus?”.
Het niet goed toepassen van de zonneladder speelt nu ook landelijk. LTO Nederland heeft dit kenbaar gemaakt bij de fracties in de Tweede Kamer. Over de concept-RES in Drenthe moet op 1 juni worden besloten. Deze zou dan in 2021 in werking treden.

Reacties