Acro-opdrachten voor leerlingen IKC De Horst

De Wijk – Op IKC De Horst in de Wijk voeren de leerlingen bijzondere huiswerkopdrachten uit. Naast het reken-, taal- en spellingwerk, voeren ze acro-opdrachten uit, die worden opgestuurd naar gymmeester Dennis. Ze ontvangen een letter per goed uitgevoerde opdracht. Hiermee kan uiteindelijk een woord gemaakt worden.  Ook bouwen de leerlingen een hut, waarvan ze een foto opsturen naar de leerkracht.
Dossier: Corona nieuws

Reacties