Eerste kievitsei van 2020 in Drenthe gevonden

Jelmer Bakker bij het eerste kievitsei.
Foto: Landschapsbeheer Drentyhe

Meppel – Op een extensief beheerd grasland in Meppel is vanmorgen het eerste kievitsei van Drenthe gevonden. Vrijwillig weidevogelbeschermer Jelmer Bakker uit Meppel, actief bij Vogelwerkgroep Vliegvlug, heeft zijn vondst gemeld bij Landschapsbeheer Drenthe en weidevogelcoördinator Erwin Bruulsema heeft geconstateerd dat het om een vers ei gaat. Met de vondst van het eerste ei is het weidevogelseizoen in Drenthe officieel begonnen.

Sinds zijn verhuizing naar Meppel in 2012 is, de van oorsprong Friese, Jelmer Bakker actief bij Vogelwerkgroep Vliegvlug. Zijn vondst op 8 maart is een persoonlijk record: “Niet eerder vond ik zo vroeg al een ei, mijn record stond op 13 maart. Dus dit is leuk!”. Het zoeken en beschermen van weidevogelnesten is hem met de paplepel ingegoten: “Mijn vader was zo fanatiek dat ik als baby al mee op pad ging”. Bakker gaat het komende seizoen met een positief gevoel tegemoet: “We hopen uiteraard dat het beter gaat dan het voorgaande jaar”.

Het eerste ei.

Plan van aanpak Drenthe

De weide- en akkervogels hebben het moeilijk en in 2017 ging het Ermberaad van start in Drenthe. De provincie Drenthe, LTO Noord, terreineigenaren en natuurbeheerders, jagers en natuurorganisaties zijn zich samen in gaan zetten voor het behoud en de bescherming van akker- en weidevogels in Drenthe. Er wordt intensief samengewerkt aan biotoopverbetering, aanpak van predatie, monitoring en er is onderzoek gedaan naar nestbescherming en kuikenoverleving van wulpen in Drenthe.

Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen van 2020 in Drenthe officieel begonnen. Zo’n 400 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan het veld in om kuikens van de tureluur, de kievit, de grutto, de scholekster en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen. Landschapsbeheer Drenthe kan de groepen ondersteunen, dankzij de financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Reacties