Drenthe toekomstbestendig door investering in IT Hub

Portret gedeputeerde Henk Brink, provincie Drenthe.
Foto: Marcel Jurriaan de Jong

Hoogeveen – De provincie Drenthe stelt € 1.500.000,- beschikbaar voor de realisatie van de IT Hub in Hoogeveen. De gemeente moet zelf wel bijdragen en de gemeenteraad beslist daar op 23 april over. Wat de uitgavenstop in deze gemeente voor de Hub betekent, is niet duidelijk.
De IT Hub draagt volgens de provincie bij aan de toekomstbestendigheid van Drentse bedrijven en trekt IT-professionals aan. Ook biedt het een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving waardoor studenten en digitale professionals een toekomst in het Drentse bedrijfsleven vinden. De komende periode wordt samen met overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen gewerkt aan de opzet en invulling van de IT Hub.

Transitie

Gedeputeerde Henk Brink: “De digitale transitie heeft een grote impact op de economie en samenleving. Inzet op de digitale transitie is daarom essentieel. Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen willen we toekomstige werkgelegenheid voor de talenten in onze regio creëren. In ons innovatie ecosysteem hebben we meerdere innovatiehubs gerealiseerd. De IT Hub in Hoogeveen is hier een geweldige aanvulling op.”

Wat is de IT Hub?

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties die gezamenlijk met de gemeente Hoogeveen zijn ondernomen om TVM voor Hoogeveen te behouden. Ook helpen de provincie en de regio het Drentse bedrijfsleven in de digitale transitie. De IT Hub wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. De hub past bij het verbeteren van de brede welvaart in de regio, samenwerken en leren van elkaar.

Tijdspad besluitvorming

Op basis van ervaring met andere innovatiehubs wordt de totale investering geschat op € 4.000.000,-. Gedeputeerde Staten heeft 25 februari 2020 de investering van € 1.500.000,- goedgekeurd. Op 22 april beslist Provinciale Staten.

De gemeenteraad van Hoogeveen neemt op 23 april het besluit over een bijdrage van € 1.000.000,-. Regiodeal Zuid- en Oost- Drenthe wordt gevraagd een bijdrage van € 1.500.000,- te leveren en besluit hier 6 mei 2020 over.

Reacties