De Wolden werkt aan beleid prostitutie

De Wolden is geen Amsterdam.
Foto: Pixabay

Zuidwolde – Ofschoon er in De Wolden maar een vergunning is verleend voor een seksinrichting, wil het college dit jaar toch beleid maken dat gericht is op prostitutie. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening is er ruimte voor twee sekshuizen, maar het is steeds bij die ene massagesalon in Veeningen gebleven.

Omdat de maatschappij verandert en er ook in De Wolden mogelijk illegale prostitutieactiviteiten plaatsvinden op particuliere adressen, gaat de gemeente met dit onderwerp aan de slag. De regels worden daarbij kritisch tegen het licht gehouden. Het prostitutiehoofdstuk in de APV is volgens het college verouderd en dus dringend aan een opfrisbeurt toe.

De Wolden heeft geen prostitutiebeleid. Het hoofdstuk prostitutie in de APV is verouderd en summier en dient gewijzigd te worden. Het onderwerp prostitutie kent volgens het college meerdere vraagstukken, waaronder bestemming, hulpverlening en veiligheid. „Op dit moment is er geen volledig beeld van de mate waarin (thuis)prostitutie plaatsvindt. Vooralsnog is er geen aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Er zijn geen signalen van uitbuiting/mensenhandel.”

Problematiek

De wens om een prostitutiebeleid op te stellen is nu in ieder geval uitgesproken. Het doel van prostitutiebeleid is de sector meer te reguleren en misstanden tegen te gaan. „Kern van de problematiek is dat we te maken hebben met een sector waarin mogelijk kwetsbare mensen werken in een beroep dat risico’s met zich meebrengt.” Het prostitutiebeleid wordt dit jaar nog opgesteld. De gemeente wil de komende twee jaar werken aan een prostitutiebeleid met handhavingskader. Daarin wordt aandacht besteed aan de thuisprostitutie en de prostitutie in de inrichtingen.

Het is niet de bedoeling dat er een actieve rol wordt gespeeld in het zoeken naar- en benaderen van prostituees in de onvergunde sector. Wel is het de bedoeling dat de partijen samen worden gebracht, die hier al mee bezig zijn. Het gaat dan onder meer om de politie, de GGD en de hulpverlening. „Doordat de signalen van deze partijen met elkaar worden gedeeld, krijgt de gemeente een beter beeld van de onvergunde prostitutie en kan bij misstanden ingrijpen.”

Mensenhandel

Prostitutie wordt vaak in verband gebracht met mensenhandel, maar er zijn volgens het college geen signalen over mensenhandel in De Wolden. B en W geven zelf wel aan dat er onvoldoende kennis is om dit te herkennen. De gemeente organiseert in samenwerking met de zorgcoördinator en de ketenregisseur signaleringstrainingen voor medewerkers. Insteek van deze trainingen is om medewerkers alert te maken en te attenderen op mogelijke signalen van mensenhandel in hun werkgebied.

Reacties