Musical Ester in Alteveer door eigen inwoners

Repetitie van musical Ester.
Foto: Herma Mager

Alteveer – In het kader van Dorpskerk Actief! voeren plusminus dertig dorpelingen uit Alteveer en Kerkenveld zondag 2 februari  om 19.00 uur de musical Ester op in het kerkgebouw van de  Protestantse Gemeente Alteveer-Kerkenveld.

Repetitie musical Ester.

In september 2018 is een oproep gedaan in de dorpen Alteveer en Kerkenveld  om, in het kader van Dorpskerk Actief! van de Protestante Gemeente Alteveer-Kerkenveld, samen te werken aan het opvoeren van een musical. Bewust is gekozen voor een open karakter  om zoveel mogelijk mensen uit het dorp erbij te betrekken. Het heeft geresulteerd in een groep van plusminus dertig mensen die samen de schouders er onder gezet hebben om de musical Ester op de planken te zetten.

Enthousiasme

Een jaar geleden is de groep gestart. Met veel enthousiasme is gewerkt aan het decor, is er nagedacht over de kleding en hebben mensen zich bezig gehouden met het licht en geluid en de PR, maar natuurlijk het aanleren, dirigeren en regisseren van de liederen en de teksten.

Zondag 2 februari is het dan zover en wordt de musical in het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Alteveer- Kerkenveld opgevoerd.  Iedereen is van harte welkom om de uitvoering mee te maken. De toegang is gratis.

Reacties