De Wolden moet rups eerder aanpakken

Foto: Wikimedia commons

Zuidwolde – Er moet meer werk gemaakt worden van de vroegtijdige bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente De Wolden. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde vorige week een motie die het college tot actie moet bewegen.

Volgens de indiener van de motie, Jaap Wiechers van de ChristenUnie, ging de overlast dit jaar tot in september door. Bovendien moest de gemeente dit jaar veel dieper in de geldbuidel tasten dan begroot was. De anti-jeukmiddelen bij de drogist waren uitverkocht’, voegde hij daar serieus aan toe. Wiechers voorspelde dat de plaag volgend jaar 50% groter zal zijn als er niets gebeurt. ,,In het zuiden van het land en in België hanteren ze een heel andere bestrijding en die blijkt zeer effectief te zijn”, wist Wiechers. ,,Dit heeft geleid tot veel minder nesten en ook tot minder gezondheidsproblemen.”

Resultaten

Wat Wiechers betreft, bij het indienen van de motie gesteund door GroenLinks, PvdA, CDA en D66, later ook door VVD en Gemeentebelangen, moet wethouder Hilda Mulder onderzoeken wat de resultaten zijn van het veel eerder in het seizoen bestrijden van de eikenprocessierups. ,,Dit onderzoek moet direct gestart worden, zodat de mogelijkheid ontstaat om dit reeds in het voorjaar van 2020 uit te voeren”, aldus de motie. Dat de gemeenteraad bovendien uiterlijk 1 februari 2020 geïnformeerd moest worden over de mogelijkheden, werd door de wethouder als onhaalbaar genoemd. ,,Er komt sowieso een raadsbijeenkomst over de bestrijding van de rupsen en het bermbeheer”, zegde Mulder toe. Ze wees er nog op dat de gemeenteraad eerder had besloten de betrijding met zo weinig mogelijk middelen ter hand te nemen en alleen in de dorpskern. ,,Die evaluatie is nog niet afgerond.”

Wapserveen

In tweede termijn noemde Jaap Wiechers ook de manier van bestrijden in Wapserveen, veel dichterbij dan Brabant, waar ook successen zijn geboekt. Daar werden liefst 80% minder nesten aangetroffen, met dank aan de aanplant van duizenden planten, die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Het gaat dan onder andere om sluipwespen en zweefvliegen. Ook werden extra nestkasten opgehangen voor de insecten-etende koolmezen, pimpelmezen en mussen. Wapserveen kreeg daarbij steun van deskundige Silvia Hellingman.

Bermbeheer

Karin Brouwer (CDA) vond dat de gemeente ook het bermbeheer bij de bestrijding moet betrekken. ,,Hoe groter de biodiversiteit, hoe minder overlast.” Die biodiversiteit klonk Imke Berghuis (GroenLinks) als muziek in de oren. ,,We hebben met D66 en PvdA in juni al een notie hiervoor ingediend, ik ga ervan uit dat de wethouder daar voldoende aandacht voor heeft.” Berghuis vond het maar vreemd dat De Wolden voor het bermbeheer een eigen plan volgt, terwijl de andere gemeenten in Drenthe samenwerken in een convenant. Hilda Mulder antwoordde dat de gemeente wel degelijk de intentie heeft om aan te sluiten bij de rest.  ,,Maar dat willen we eerst met de raad overleggen. En wat bermbeheer betreft volgen we de initiatieven van de gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe.”

Reacties