Nieuwe mfa Zuidwolde valt goedkoper uit

Hier komt de nieuwe mfa.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De bouw van een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde valt goedkoper uit dan eerst was berekend. Er is nu 12,8 miljoen euro berekend, acht ton minder dan eerst. Uit een risicoanalyse van het onafhankelijke adviesbureau ICS adviseurs blijkt dat de bouwkosten wel hoger uitvallen, de BTW-teruggave valt veel gunstiger uit.

Wethouder Jan van ’t Zand is tevreden over de uitkomst van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad, na de positieve afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar deze mfa. De raad vroeg ook om een planning; vanmorgen is bekend geworden dat het voorstel in het voorjaar van 2020 naar de gemeenteraad gaat.

Accommodatie

De multifunctionele accommodatie omvat een nieuwe sporthal, gymzaal en ontmoetingscentrum. Tevens is een klein theater bedacht. Vorig jaar is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de mfa. De nieuw te bouwen accommodatie vervangt dan de verouderde Mr. N. Wessels Boer sporthal en de gymzaal ernaast. Ook komt er ruimte voor de gebruikers van de naastgelegen Boerhoorn, Bibliotheek, dorpshuis en andere mogelijke toekomstige gebruikers.

Uit de financiële analyse voor de onderbouwing van de investerings- en exploitatiekosten komt dat de bouwkosten iets duurder uitvallen dan de eerste berekeningen, mede door de stijging van de bouwmaterialen en de drukte binnen de bouwsector. In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van prijspeil 2018. Omdat de BTW-teruggave  gunstiger uitvalt, betekent dit dat de in 2018 geraamde stichtingskosten per saldo overeenkomen met de stichtingskosten voortkomend uit de financiële risicoanalyse. Deze blijven zo rond de 12,8 miljoen euro exclusief BTW.

Risicoanalyse

In het najaar van 2019 wordt nog een verdiepingsslag gemaakt op een aantal onderdelen van de financiële risicoanalyse, zoals een nadere uitwerking van het Programma van Eisen en het opzetten van een bedrijfsexploitatie. De financieel wethouder is blij dat de uitkomsten de eerste cijfers ondersteunen. ‘Ik heb wel andere voorbeelden gezien waar een veel forsere stijging van de bouwkosten plaatsvond. Dit zijn betrouwbare uitkomsten’, vindt Van ’t Zand.

De zegt niet zoveel te kunnen met geluiden uit andere dorpen, dat Zuidwolde ‘wordt voorgetrokken’. ‘Dit is wat de gemeenteraad ons heeft opgedragen, we zitten binnen de kaders. Ik kan slecht uit de voeten met zo’n “dorpenstrijd”. Wetrekken anderhalf miljoen euro uit voor kunstgras in Ruinerwold, Ruinen en de Wijk, we besteden vier miljoen euro voor tunnels in de N375 en we hebben centrumplannen in alle dorpen. Ik vind niet dat de discussie zo gevoerd moet worden, al kijken we zeker goed naar een balans tussen de dorpen.’

Reacties