De Wolden heeft Actieplan MVI

Foto: Artizzl media

Zuidwolde – Het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is het resultaat van een gezamenlijk, mooi en intensief project van Gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen met ondernemers.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt bij aan een duurzame samenleving, door bij het inkopen oog te hebben voor People, Planet en Profit. Met oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ‘Social Return’ dus. Door circulair in te kopen bijdragen aan een betere planeet. En MKB vriendelijk inkopen, waardoor lokale en regionale ondernemers diensten en producten kunnen leveren en er een win-win-win situatie ontstaat.

Ondernemers

Ondernemers hebben hierin een belangrijke rol: de lokale bedrijven hebben veel kennis en kunde, hiervan maken de beide gemeenten graag gebruik. MVI doe je samen: door het stimuleren van de lokale economie geven de gemeenten een positieve impuls aan werkgelegenheid én duurzaamheid. Daar profiteren ondernemers, inwoners en gemeenten van: een win-win-win situatie dus.

In november geeft de gemeente hieraan een impuls door het organiseren van workshops voor ondernemers over inkoop in het algemeen en MVI in het bijzonder.

Actieplan

In dit nieuw opgestelde Actieplan zijn de ambities van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie met specifieke doelstellingen en acties beschreven. Het geeft handvatten om met de inkoop binnen de beide gemeenten stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Bewust en gericht Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Het past bij de klimaatdoelstelling van De Wolden en Hoogeveen om in 2040 CO2 neutrale gemeenten te zijn. Op dit terrein gebeurt er dan ook al van alles. Eén van de manieren om een duurzaam verschil en dus CO2 vermindering te realiseren is met duurzaam inkopen. En daarom willen de gemeenten ambitieus aan de slag met MVI.

Manifest MVI

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen willen gelijktijdig met het opleveren van het Actieplan toetreden tot het Manifest MVI. Het Manifest MVI is geïnitieerd door de Rijksoverheid ten behoeve van het bevorderen van de toepassing van MVI. Het Manifest MVI geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn met betrekking tot MVI.

Reacties