Vijf mille voor ‘Mina Koes’ uit Cultuurfonds

Presentatie bij Het Zwarte Gat.
Foto: Lo Dijkstra

Zuidwolde – Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2019, € 120.300 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 40 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. Voor De Wolden is slechts één project gehonoreerd: de theatervoorstelling over Mina Koes in Zuidwolde krijgt 5.000 euro.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Dit jaar, op 27 september en 13 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online (http://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe) worden ingediend.

Stichting Reco Zuidwolde kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor het theaterstuk “De moord bij het zwarte gat” die in de zomer van 2020 als openluchtvoorstelling opgevoerd wordt in het natuurgebied Het Zwarte Gat in Zuidwolde, dat is nabij de plek waar 137 jaar geleden de moord werd gepleegd. De moord op Mina Koes bij het zwarte gat in 1881 is een onderdeel van de collectieve geschiedenis van de inwoners van Zuidwolde e.o. Het verhaal gaat heden ten dage nog steeds rond. De Mina Koes werkgroep onderdeel van St RECO gaat rond dit thema een open lucht theaterspektakel maken. Het stuk is geschreven door Jan Veenstra en de regisseur is Rob van der Ree. Het publiek, maximaal 300 mensen per voorstelling , neemt plaats op een tribune, die uitzicht biedt op een
speelvlak met de veenplas Het Zwarte Gat als achtergrond. De veenplas vormt tegelijkertijd het decor en een betekenisvol element in de voorstelling.

Schemering

De voorstelling begint steeds vóór het invallen van de schemering. Het geleidelijk donker worden maakt deel uit van sfeer en inhoud van de voorstelling. Het stuk duurt 2 keer 45 minuten, met een ruime pauze. Vooralsnog wordt uitgegaan van 5 voorstellingen, met een optie tot verlenging. Het stuk bestaat uit een hoeveelheid scenes met handelingen, dialogen, sfeermuziek en enkele liedjes. Er zijn circa 12 rollen. Daarnaast een aantal figuranten. Alle acteurs worden geworven via audities. Aan deze audities kunnen inwoners van De Wolden meedoen, evenals mensen de afkomstig zijn uit De Wolden/Dedemsvaart of er een bijzondere band mee hebben. Voor de
muzikale ondersteuning van het stuk wordt een speciaal orkest samengesteld, waarvoor muzikanten uit De Wolden/Dedemsvaart worden gevraagd. Het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is de repetitiefase van het stuk. Gezien de bijzondere locatie vragen geluidsvoorziening en belichting speciale aandacht. Belichting (en mogelijk ook projectie) moet zelfs een opmerkelijke rol gaan spelen in en om het stuk. Voor enter-acts voorafgaande aan de voorstelling, in de pauze en na afloop, wordt een beroep gedaan op bestaande organisaties, gezelschappen, clubs en individuen in De Wolden/Dedemsvaart.

Lees ook Al ruim vijftig spelers voor ‘Mina Koes’

Symponica in D

Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 voor de organisatie van de 4de editie van Symfonica in D op 9 november 2019 in de Nieuwe Kolk in Assen. Symfonica in D is de provinciale jeugd orkestendag van de provincie Drenthe. Kinderen en jongeren spelen samen in een groot (grotendeels symfonisch) projectorkest . Daarnaast is er ook een project jeugdkoor. Naast een eigen repertoire voeren het koor en het orkest ook een gezamenlijk stuk op. Het is een unieke ervaring voor (jonge) kinderen die doorgaans individueel muzieklessen volgen.

Eenmalige stook

Stichting Historische Steenbakkerij Zorgvlied kan rekenen op een bijdrage van € 1.500 voor de eenmalige stook op 7 augustus 2019 van de oude techniek van stenen bakken voor de koloniehuisjes zoals dat 200 jaar geleden gedaan werd. De Stichting heeft het plan opgevat om een partij stenen te bakken zoals dat in de eerste helft van de 19e eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid in eigen beheer gebeurde ten behoeve van het bouwen van koloniehuisjes. In het begin van de 19e eeuw na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid moesten er woningen (koloniehuisjes) gebouwd worden om de paupers in te huisvesten. Deze paupers (tegenwoordig zou men zeggen “sociaal zwakken”) werden aangetrokken uit alle delen van Nederland ) om o.a. een deel van het gebied van het Drents-Friese Wold en omgeving te ontwikkelen. In die tijd was de baksteenindustrie nog niet ontwikkeld en werden de stenen gebakken in zogenaamde “veldovens” of “wandelende ovens”. De werkgroep wil een stook uitvoeren van ca. 700 te bakken stenen. Zij hebben hiervoor ervaring opgedaan in Duitsland op een museum steenbakkerij waar men ook met deze aantallen werkt en dat is behapbaar voor de stokers en de spanningsboog blijft aanwezig bij het publiek. Voor de reconstructie van de veldovens van Wateren en de Maatschappij van Weldadigheid zal een deel van de bakstenen door publiek zelf kunnen worden gemaakt. Als basis maken ze echter gebruik van een donatie van te bakken stenen van een lokale steenfabriek. Aan echte Drentse turf is tegenwoordig niet meer in grotere hoeveelheden te komen. Ook om vergunningstechnische redenen zijn echte turfjes niet meer te gebruiken. Ze maken daarom gebruik van geperste turf.

Reacties