Onderzoek naar beleving van gezondheid in Ruinen

Gezondheidsonderzoek in Ruinen.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Ruinen – Eind april start gemeente De Wolden in samenwerking met stichting Welzijn De Wolden en andere zorgorganisaties een onderzoek naar de gezondheid bij inwoners van Ruinen. ‘’Gezondheid is een belangrijk thema als je zo lang mogelijk in je eigen omgeving zelfstandig wilt kunnen blijven wonen en wilt blijven meedoen aan de samenleving. Als gemeente ondersteunen wij inwoners graag daarbij en dat begint bij de vraag wat mensen nodig hebben’’, aldus wethouder Mirjam Pauwels.

Het onderzoek gaat vooral in op hoe inwoners hun gezondheid beleven. Zowel lichamelijk als geestelijk, in het dagelijks functioneren. Maar ook in het actief meedoen in de buurt of het dorp. Hebben mensen voldoende sociale contacten, zijn ze gelukkig of hebben ze zorgen? Buurtwerker Berber Jansen van Welzijn De Wolden legt uit: ‘’Bewustwording van wat gezond zijn voor jou betekent vinden we heel belangrijk. We willen mensen meegeven dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op lastige situaties, bijvoorbeeld bij lichamelijke of financiële problemen of in periodes van eenzaamheid. Door inwoners te vragen naar hun ervaringen, hopen we ze te motiveren zelf het initiatief te nemen. Uitgaan van wat je wél kunt levert veel meer gezondheidswinst op dan alleen kijken naar beperkingen.’’

Start in Ruinen

Inwoners van Ruinen worden vanaf eind april door maatschappelijk werk, thuiszorg, WMO-consulenten of andere gemeentelijke instanties waar ze al contact mee hebben, benaderd om over hun gezondheidservaringen te vertellen. Daarnaast gaan buurtwerkers het dorp door om mensen te spreken. Het onderzoek begint in Ruinen. Met de uitkomsten hiervan wordt bekeken hoe het ook in de rest van De Wolden uitgevoerd kan worden.

Reacties