Week van Gebed zet ook in Zuidwolde recht voor ogen

Hervormde kerk
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde– ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Zuidwolde zijn er  interkerkelijk gebedsbijeenkomsten van maandag  tot en met vrijdag.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

Varianten

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland. Er is een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Zuidwolde vinden plaats op maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari in  ‘d Olthof bij de Hervormde Kerk , Hoofdstraat 98, Zuidwolde. Alle samenkomsten beginnen om 18.45 uur en duren ongeveer drie kwartier. Iedereen die mee wil bidden is hartelijk welkom. Voor meer informatie [email protected]

Reacties